A Társaság Honvédelmi Jogi és Igazgatási Kutatásokért Felelős Elnökségi Tagja

Dr. Farkas Ádám PhD. százados

2010. óta tagja a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaságnak, 2017-től az elnökség tagja.

1988-ban született Keszthelyen. Summa cum laude minősítésű jogász diplomáját 2012-ben a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán szerezte, ahol előbb doktoranduszként, majd egyetemi tanársegédként oktatott a Jogtörténeti Tanszéken. Még 2012-ben megkezdte doktori tanulmányait a győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában, ahol 2015-ben abszolutóriumot szerzett, 2018-ban pedig “summa cum laude” minősítéssel szerzett PhD fokozatot. Oktatói és kutatói tevékenységét 2015. november 9-e óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék részfoglalkoztatású tudományos munkatársaként folytatja. Kutató tagja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékén 2021-ben megalapított Katonai Kibertér Műveleti Szakcsoportnak, külső szakértője a Helsinki székhellyel működő The European Centre of Excellence for Countering Hyrid Threats kutatószervezetnek és rendes tagja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos Tanácsának, valamint a Digitális Közösségek Fejlesztéséért Egyesület keretében működő Smart Law Research Groupnak.

2013 szeptembere óta a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának kodifikációs területen dolgozó munkatársa, majd a Jogi Főosztály főosztályvezetőjének közvetlen beosztottja 2018. április 14-ig. 2014. április 7-e óta a Magyar Honvédség tisztje, jelenleg a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat jogi szaktisztje.

Számos az állam fegyveres védelmével foglalkozó közjogi, valamint honvédelmi jogi, jogtörténeti, továbbá katonai büntetőjogi tárgyú tanulmány, tanulmánykötet, kismonográfia és jogforrás-válogatás szerzője, szerkesztője.