Katonai büntetőjog-történeti kötet jelent meg

Dr. Farkas Ádám hadnagy  és dr. Kelemen Roland tagtársaink munkája nyomán a győri Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium kiadásában megjelent „A polgári Magyarország katonai büntetőjogának és igazságszolgáltatásának történeti vázlata 1867-1944” című tanulmánykötet.

A több mint százötven oldal terjedelmű kötet logikai sorrendben rendezett tanulmányokon keresztül mutatja be a hazai katonai büntetőjog és igazságszolgáltatás történeti előzményeit, a Kiegyezés időszakának jogpolitikai sajátosságait, az első önálló magyar katonai büntetőeljárási törvény megalkotását és rendszerét, az őszirózsás és a bolsevik típusú forradalmak katonai igazságszolgáltatását, az első önálló magyar anyagi katonai büntetőkódex megalkotását és a második világháború előtti, illetve alatti katonai büntető jogalkotási és eljárási sajátosságokat a nyilas puccsig.

A szerzők a történeti karakterű mű közreadásával nem csak korábbi kutatásaik összefésülésére és a jogtörténeti hiánypótlásra törekedtek, hanem az előszóban arra is felhívták a figyelmet, hogy a történeti sajátosságok megismerése és elemzése e terület tekintetében időszerű, hiszen kormányzati elhatározás született egy új büntetőeljárási törvény megalkotásáról, aminek messzemenő hatása van a katonai büntetőjogra és igazságszolgáltatásra is. Continue reading

Hautzinger Zoltán: A katona büntetőjogi fogalmának metamorfózisa

A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság gondozásában, Mészáros Ádám szerkesztésében jelent meg a “Fiatal büntetőjogászok az új büntető törvénykönyvről” című tanulmánykötet. Ebben Hautzinger Zoltán “A katona büntetőjogi fogalmának metamorfózisa” címmel adott közre egy remek tanulmányt, melynek köszönhetően – eddigi, impozáns szakirodalmi munkásságát követően – újabb lehetőséget teremtett arra, hogy a hazai szakmai diskurzus megismerkedhessen a katonai büntetőjog aktuális kérdéseivel.

A tanulmány honlapunk Tudástár felületéről letölthető.

Megjelent Fejes Erik új cikke a JEMA 2012. évi 1. számában

A szerző munkájában a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet főtitkárának bujtogatási ügyét mutatja be a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsának ítéletét vizsgálva, kitérve a szólásszabadság és érdekvédelem fegyveres testületeknél való érvényesülésére is.

A cikk – előfizetés ellenében – a JEMA 2012. évi 1. számában érhető el.

Megjelent: A magyar katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai

Hautzinger Zoltán:A magyar katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai

Hautzinger Zoltán jelen művében a katonai büntetőeljárás történeti vetületeinek áttekintését követően a katonai büntetőjog gyakorlati érvényesítésének legfontosabb területeként vizsgálja meg és tárja az olvasó elé a katonai büntető eljárásjogot. A szerző egy képzeletbeli körutazásra kíséri a téma iránt érdeklődőket, hiszen a történeti gyökerek bemutatása után számba veszi a téma magyar és nemzetközi vonatkozásait, a hazai szabályozás sajátosságait és jellemzőit, hogy aztán bemutassa a kiadáskor hatályos szabályozást, s a címhez kötődve ezzel is feltárja a fejlesztés lehetséges irányait.

A kötetet lásd itt!