Angol nyelvű különleges jogrendi kötetet jelentetett meg Társaságunk

Dr. Till Szabolcs Péter ezredes úr több évtizedes szakértői, kutatói múltra visszatekintő munkásságának új, angol nyelvű, különleges jogrendi tárgyú kötetét jelentette meg Társaságunk. A kötet rendkívül komplex, hiánypótló megközelítéssel vizsgálja az elmúlt időszakban Európában több okból is aktuálissá vált témakört és annak hazai vonatkozásait, amivel egyrészről a témakörrel kapcsolatos ismeretek gyarapítására, másrészről pedig a magyar vonatkozások egy olvasatának európai megismertetésére is lehetőséget teremt.

Nagy öröm Társaságunk számára, hogy e munkával is gyarapodhatott kiadványaink sora, hiszen ez a kötet méltán tükrözi tagtársaink sokrétű megközelítését és módot ad arra is, hogy Társaságunk az idegen nyelvű szakirodalmi körben is megismerhetővé váljon.