Eredményesen lezajlott a Schultheisz 120 emlékkonferencia

Cím

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete és a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2019. május 24. napján „Schultheisz 120” címmel emlékkonferenciát rendezett a magyar katonai büntetőjog-tudomány egyik legkiemelkedőbb alakja, Schultheisz Emil vezérőrnagy születésének 120 éves évfordulója alkalmából.

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság székházában tartott ünnepi eseményt a kar dékánja, illetőleg a társaság elnöke nyitotta meg.

Balogh Elemér professzor köszöntőjében méltatta Schultheisz Emil oktatóként elért eredményeit, illetőleg emberi értékeit, melyek révén Szeged egyetemi közösségének emlékezetében a mai napig kiemelt helyet foglal el.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Kádár Pál kiemelte, hogy katonaként és tudósként is általános elismerést és megbecsülést vívott ki magának, így életműve előtt tisztelegve a társaság 2016-ban emlékérmet alapított, ami a katonai és hadijog területén – hozzá hasonlóan – kivételesen magas színvonalú és példaértékű szakmai munkát, illetőleg tudományos tevékenységet végző személyek részére adományozható.

Megnyitó

Continue reading