Védelmi igazgatási tárgyú kötetek jelentek meg Tagtársaink részvételével

A Dialóg Campus kiadó gondozásában, dr. Hornyacsek Júlia alezredes asszony szerkesztésében, dr. Kádár Pál, dr. Keszely László ezredes és dr. Petruska Ferenc őrnagy tagtársaink szerzői közreműködésével, illetve dr. Varga Attila ezredes és dr. Farkas Ádám főhadnagy tagtársaink lektori közreműködésével jelent meg két kötet a védelmi igazgatás rendszertani, illetve aktuális gyakorlati aspektusú kérdései kapcsán.

A szerzői közösségnek ez úton is gratulálunk!

A két kiadvány a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megrendelésére jelent meg.

A kötetek a képekre kattintva letölthetők.

   

 

Meghívó szakmai előadásra és vitára

Invitation to a presentation and debate on
The international obligation of non-recognition as a norm of transnational foreign relations law
by Dr Valentina Azarova (Manchester International Law Centre, University of Manchester; Bard College Berlin)
and Dr Antal Berkes (University of Pretoria)
on Thursday 16th May 2019, 14:00-15:30
at Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Law and Political Sciences,
1 st floor, room 113, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.

 

Abstract

The presentation explores the customary international law obligation of non-recognition of all third states – a norm that is situated at the interface of international and domestic law and which generates processes of transnational law – and argues that this norm shapes foreign relations law. The obligation of non-recognition is a substantive norm that requires States not to wrongfully recognize and assist in serious breaches of peremptory norms of international law, once they are in contact with a particular wrongdoer, by adopting internal measures to ensure the non-admission of an ‘illegal situation’ and of the factual elements it purports to constitute. The internal measures a State shall adopt in the course of the implementation of the obligation of non-recognition recast foreign relations law as a transnational field in which States, necessitated to uphold the international rule of law, assume the role of de facto enforcers vis-à-vis the wrongdoing state and its accomplices. The aim of the presentation is to galvanise debates on the role of non-recognition in various fields of domestic law.

Megjelent a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásait közlő sorozat újabb kötete

Kelemen Roland tagtársunk szerkesztésében és válogatásában megjelent egy korábban útjára indított jogforrás válogatás sorozatunk újabb része, a “Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1949-1961)” című kötet, amely a korábbi elvek és célok szerint folytatta a gyűjtő és válogató munkát, hogy a korszakkal foglalkozó kutatók könnyebben hozzá férjenek a szerkesztő által is jelentősnek, relevánsnak tartott és eddig fellelt forrásokhoz. Bízunk abban, hogy ez a tevékenység – amelyet Társaságunk őszinte örömmel támogat – serkenteni tudja a katonai büntetőjog történetével és ezáltal a kortárs kérdéseivel kapcsolatos kutatásokat, elemzéseket is.

A kötet a képre kattintva letölthető.

Spitzer Jenő munkájával megjelent a Bibliotheca Juris Militaris Sorozat III. kötete

Spitzer Jenő tagtársunk munkájának eredményeként megjelent a Társaságunk által Bibliotheca Juris Militaris néven útjára indított sorozat harmadik kötete.

Az “Önvédelem versus terrorizmus” című kötet célja, hogy áttekintse és értékelje a nemzetközi jogi értelemben vett önvédelem és a terrorizmus elleni fellépés viszonyát, amelyen belül külön figyelmet szentel az olyan új típusú harceljárásoknak és technikáknak, amelyek a terrorizmus elleni “hadviselés” kigondolását követően a távolról történő semlegesítés kapcsán nyertek jelentős szerepet. A fiatal szerzőnek az elmúlt években több tanulmánya is megjelent a téma kapcsán, amelyek a jelen kötetben bővített, szerkesztett, átdolgozott módon köszönnek vissza és ezzel egy hosszabb kutatás, gondolkodás egységes összefoglalását adják.

A kötet innen letölthető.

SJ_B

Meghívó – “Schultheisz 120″

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete és a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tisztelettel meghívja a Szegeden megrendezésre kerülő „Schultheisz 120” Emlékkonferenciára, melyet Schultheisz Emil egykori debreceni, majd szegedi professzor, hadbíró születésének 120. évfordulója tiszteletére rendezünk.

A konferencián bemutatjuk a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság kiadásában és Fejes Erik gondozásában megjelent, Schultheisz Emil katonai büntetőjogi értekezéseit tartalmazó kötetet.

Időpont:  2019. május 24.
Helyszín:  A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának Székháza, I. emelet 103-104.   6720 Szeged, Somogyi u. 7.

A részvétel regisztrációhoz kötött, kérjük, részvételi szándékát legkésőbb 2019. május 17-ig a buntetojog@juris.u-szeged.hu e-mail címen jelezze.


PROGRAM

9:30 – 10:00 Regisztráció

10:00 Köszöntő

BALOGH ELEMÉR, egyetemi tanár, dékán (Szegedi Tudományegyetem ÁJTK)
KÁDÁR  PÁL, közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium), elnök (Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság)

10:20 Nyitó előadás -  FEJES  ERIK,  százados,  főügyészségi  katonai  ügyész  (Központi  Nyomozó  Főügyészség): Gyertyaláng a diktatúrák árnyékában – Schultheisz Emil életútja és munkássága

11:00 – 11:20 Kávészünet

11:20 – 13:00 Előadások

Levezető elnök: KARSAI KRISZTINA, intézetvezető egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem ÁJTK)

KARDOS SÁNDOR, ny. habilitált egyetemi docens (Debreceni Egyetem ÁJK): A magyar katonai büntetőjog történetének vázlata

BÖGÖLY GYULA, alezredes, vezető ügyész (Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség): Az állományilletékes parancsnok szerepe és jelentősége a katonai büntetőeljárásban

CSIHA  GÁBOR,  alezredes,  mb.  fellebbviteli  főügyészségi  katonai  osztályvezető  ügyész (Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség): A  katonai  büntetőjog  személyi  és  tárgyi  hatálya  az  ügyészi,  illetőleg  bírói  szervezetrend tükrében

TÖRŐ SÁNDOR, főügyészhelyettes (Csongrád Megyei Főügyészség), címzetes egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem ÁJTK): A rendfokozatban visszavetés szabályozása nemzetközi kitekintésben

13:00 – 14:00 Ebéd

14:00 – 16:00 Előadások és diszkusszió

Levezető elnök: NAGY FERENC, professor emeritus (Szegedi Tudományegyetem ÁJTK)

MOLNÁR GÁBOR, bíró (Kúria), adjunktus (Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK): A megbízhatósági vizsgálatok eredményének értékelése a Kúria gyakorlatában

MOLNÁR ERZSÉBET, adjunktus (Szegedi Tudományegyetem ÁJTK): Vezetői felelősség az anyagi büntetőjogban

HOFFMANN  TAMÁS,  egyetemi  docens  (Budapesti  Corvinus  Egyetem),  tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI): A háborús bűncselekmények szabályozása az új Btk.-ban – A jószándékkal kikövezett út

SZOMORA ZSOLT, egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem ÁJTK): Kérdőjelek a Btk. XIX. Fejezetében