A honvédelmi minisztérium új közigazgatási államtitkárával, Társaságunk elnökével készített interjút a honvedelem.hu

Május 22-én átvette kinevezését és letette hivatali esküjét a Honvédelmi Minisztérium új közigazgatási államtitkára, dr. Kádár Pál, aki ezt megelőzően a tárca tervezési és koordinációs főosztályát vezette dandártábornoki rendfokozatban. A hatáskörébe tartozó feladatokról és egyéb, a haderővel kapcsolatos aktualitásokról beszélgettünk vele.

kadar1.jpg

Mi volt az első gondolata, amikor megkapta a felkérést a közigazgatási államtitkári tisztségre?

Egyszerre éreztem nagyon nagy megtiszteltetésnek, illetve lehetőségnek és felelősségnek. Úgy érzem, ez a beosztás kiteljesíti mindazt, amire készültem, mióta 1986-ban elkezdtem a szakmai pályámat az egri Lenkey János Honvédkollégiumban. Megerősített és erősítsen meg másokat is, hogy az elvégzett munkának és a szakmaiságnak megvan a maga gyümölcse. Egy ilyen felkérés ugyanakkor nem egyedül az ember személyes teljesítményének szól, hanem az egész pályájának, illetve mindenkinek, aki valaha is segítette a munkáját. Tehát bőven benne van minden itt dolgozó kollégám, tanáraim, parancsnokaim tevékenysége is és az a hátország, amit a családom jelent. Magát a feladatot azonban elsődlegesen lehetőségként és felelősségként élem meg. Minden itt szolgáló közös felelőssége a honvédelem rendszerének erősítése – ebben jut most nekem az eddigieknél nagyobb rész. Continue reading

Workshop a katonai ügyészek által gyakorolt átalános és törvényességi felügyeleti jogról

Társaságunk 2018. június 1-jén workshop-ot szervezett a Központi Nyomozó Főügyészség épületében, amely a katonai ügyész általános és törvényességi felügyeleti jogának alkalmazási tapasztalatait tárgyalta át jogtörténeti aspektusból az állam fegyveres szervezeteinél.

Az előadások sorát Dr. Szabó István nyá. r. alezredes úr kezdte meg, aki a második világháború utáni katonai ügyészi szervezet és hatáskörök átalakulását mutatta be egészen 1989-ig. Felszólalásában részletesen ismertette a katonai ügyész felügyeleti jogkörének evolúcióját, amelynek során saját pályájának tapasztalatait is megosztotta az összegyűltekkel.

Alezredes úr beszámolóját Dr. Ettig Antal nyá. ezredes. úr előadása követte, aki szintén volt katonai ügyészként saját tapasztalatait is felhasználva mutatta be az 1990 utáni időszakra vonatkozóan a katonai ügyészi felügyeletet. Prezentációjában kitért az ügyészi felügyelet nehézségeire, azok változatos jellegére és szükségszerűségére a szervezet megfelelő működésének fenntartása területén.

Az előadásokat követő beszélgetés keretében a megjelentetek egyértelműen kiálltak a katonai ügyész felügyeleti jogköre mellett, és hangsúlyozták annak a hiányából eredő anomáliákat a katonai karakterű szervek hétköznapi működése során.

Emlékeztető: Nem rég megjelent közelmények honlapunkon

Honlapunkon az elmúlt időszakban az újabb és újabb hírek, valamint a workshopok és konferenciák összefoglalói mellett megjelent néhány közlemény is, amelyeket örömmel ajánlunk olvasásra a Tisztelt Látogatóknak!

Fontosnak tartjuk közölni, hogy már szerkesztés alatt áll a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2018/1. száma, amelyhez több tagtársunk egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszékének oktatójaként, kutatójaként küldte meg kéziratát.

Emellett örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Társaságunk keretében, illetve tagtársaink bevonásával több kutatóhelyen is folyamatos kutató munka zajlik, amelynek eredményeként a következő hónapokban több kötet megjelenése is tervezett, amelyeket itt is elérhetővé teszünk a megjelenést követően.

A nem rég megjelent közleményekből ez úton ajánljuk a következőket:

Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2017/1-2. szám

A Vélemények a katonai jog világából sorozatból:

2017/1. Kassai László: A katonai szolgálatról általában

2018/1. Farkas Ádám: Válogatás a Minisztertanács 1867 és 1944 közti jegyzőkönyveiből a honvédelmi és katonai tárgyú napirendekről

2018/2. Kovács István: A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai

2018/3. Farkas Ádám: Egy lehetséges séma Magyarország védelem-szabályozási és védelmi alkotmányos szemléletének megújításához

Meghívó: Totalitás és új típusú kihíávsok a 21. században

MEGHÍVÓ

Az államelmélet alapkérdései III.

Totalitás és új típusú kihívások a 21. században

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézete az Államelméleti alapkutatás 2016-2018 elnevezésű program keretében az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, az NKE Nemzetbiztonsági Intézet, valamint az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kutatóinak bevonásával Totalitás és új típusú biztonsági kihívások a 21. században címmel, Az államelmélet alapkérdései rendezvénysorozat keretében műhelykonferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény időpontja: 2018. június 7. 15:00 – 18:00

A rendezvény helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Oktatási épület, O-415-ös terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

PROGRAM

15:00 – 15:10 Farkas Ádám – Köszöntő
15:10 – 15:30 Cs. Kiss Lajos: Carl Schmitt totalitás-felfogása
15:30 – 15:50 Pongrácz Alex: Globalizáció és totalitás
15:50 – 16:10 Farkas Ádám: 21. század: A totalitás évszázada?
16:10 – 16:30 Simon László: A kiberpartizán és a kibertér totalitása
15:30 –15:50 Kelemen Roland: A kibertér fogalmának és jellemzőinek multidiszciplináris megközelítése
16:50 – 17:00  Szünet
17:00 – 18:00  Kérdések és válaszok: vita a 21. század és a totalitás viszonyáról

 

A teljes meghívó ide kattintva tölthető le.

A védelmi igazgatás aktualitásairól tanácskoztak

A honvédelemmel kapcsolatos jogi és igazgatási kutatások megújításának és élénkítésének szükségességéról is szó volt „A honvédelmi igazgatás rendszerének sajátosságai, különös tekintettel a védelmi igazgatással való kapcsolatára ” című KÖFOP pályázat zárórendezvényén, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusán.

Continue reading