Társaságunk elnökét nevezte ki a köztársasági elnök a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának

Áder János köztársasági elnök a mai napon az Országgyűlés épületében nevezte ki az új Kormány államtitkárait.

A ceremónia során a köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Társaságunk elnökét, Dr. Kádár Pált nevezte ki. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárának Németh Szilárdot, honvédelmi államtitkárának pedig Szabó Istvánt nevezte ki az államfő.

kadarpal.jpg

Társaságunk Elnökének és a ma kinevezett államtitkároknak munkájukhoz kitartást, erőt, egészséget kívánunk!

Újabb Workshopot rendez Társaságunk

Tisztelt Tagtársak! Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2018. június 1-jén 14:00-tól tartja soron következő workshopját a Központi Nyomozó Főügyészségen a Budapest Könyves Kálmán krt. 38. szám alatt.

A workshop témája: A katonai ügyész általános és törvényességi felügyeleti joga alkalmazásának tapasztalatai az állam fegyveres szervezeteinél (jogtörténeti aspektusból)

Előadók: dr.Ettig Antal nyá.ezds és dr.Szabó István nyá.r.alez. úrak.

A workshop vitaindító előadásaiban az érdeklődők visszatekintést kapnak a kezdetektől 2012-ig a katonai ügyészség büntetőjogon kívüli feladataira, kiemelten az ügyészi törvényességi felügyeleti tevékenységre. A fogalmi és módszertani meghatározáson túl betekintést kaphatnak a vizsgálattal érintett területek, témák sokszínűségéről, szükséges mértékig az intézkedésre okot adó hiányosságokról, statisztikai adatokkal alátámasztva.

Tisztelettel várjuk az érdeklődőket!

Elérhető az MTA TK JTI Internetes Jogtudományi Enciklopédiája

Az MTA TK JTI tájékoztatására figyelemmel ez úton értesítjük a tisztelt tagtársakat és az érdeklődőket, hogy elindult az Internetes Jogtudományi Enciklopédia honlapja, amely a https://ijoten.hu/ címen elérhető.

A felület feltöltése folyamatos, így újabb és újabb szócikkeket találhat idővel az érdeklődő közönség, amelyek megalkotásához az MTA TK Jogtudományi Intézete a saját személyi állományán kívül a hazai jogtudomány számos művelőjét felkérte.

Közgyűlési beszámoló

Tisztelt Tagtársak!

Társaságunk az előzetesen megküldött meghívó szerint 2018. április 27-én 14:00-tól megtartotta közgyűlését, amely a megjelentek számára tekintettel nem volt határozatképes. Erre figyelemmel tisztelettel kérjük a tagtársakat, hogy az előzetesen 2018. május 11-én 14:00-ra azonos helyszínre összehívott közgyűlésen minél nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni.

A Társaság elnöksége a megjelent tagtársakkal előzetesen megvitatta a Közgyűlés napirendjét, valamint a Társaság előtt álló aktuális kérdéseket és a határozatképtelenség ellenére egy konstruktív diskurzus alakult ki a megjelentek közül. Ennek fókuszában különösen a Társaság aktivitásának növelése, valamint az ez évre tervezett workshopok álltak, amelyek sorát a jelenlévők több témajavaslattal gazdagították.

A megjelent Tagtársak részvételét az Elnökség ez úton is köszöni, valamint május 11-én tisztelettel várja a Tagtársakat az ismétlő közgyűlés megtartásakor.