Megjelent: Kelemen Roland – MILITARY JURISDICTION IN HUNGARY AT THE TIME OF THE DUALISM (1867-1918)

Társaságunk kiadásában angol nyelven is elérhetővé váltak Kelemen Roland dualizmus kori katonai igazságszolgáltatással kapcsolatos kutatásainak eredményei. Ezzel a hazai tekintetben történő hiánypótló és mélyreható kutatások elvégzését követően arra is lehetőséget teremtett, hogy a téma, illetve hazánk történeti fejlődése iránt érdeklődők más országokból is megismerhessék a hazai jogtörténet eme sajátos szeletét.

A kötet a képre kattintva letölthető.

Megjelent: Corpus Juris Militaris Hungarici II.

Dr. Farkas Ádám főhadnagy és dr. Kelemen Roland szerkesztésében és Társaságunk kiadásában megjelent a Corpus Juris Militaris Hungarici II. kötete, amely Magyarország katonai védelmét érintően adja közre az 1867 és 1919 között jelentősebbnek ítélt törvényeket. A jogforrás válogatás elsődleges célja egy helyen, egy sorozatban közölni a magyar törvénytárból a katonai védelmet meghatározó jelentősebb törvényeket és ezzel hosszú távon megalapozni a katonai tárgyú jogforrások válogatott közlését, egy erre irányuló adatbázis kialakítását és végső soron a hazai katonai jog történetével foglalkozó kutatások támogatását.