Kötetként jelent meg korábbi pályázati díjazottunk munkája

2015 nyarán jelent meg a győri Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium gondozásában Szentgyörgyvári Tamásnak „A hazai idegenrendészeti jog vizsgálata a 20. század első évtizedeiben, különös tekintettel a hatósági szervezet bemutatására” című kötete.

A szerző Társaságunk Inter arma silent leges című 2014-es tudományos pályázatának korábbi díjazottja, aki a tudományos pályázaton is e kutatási téma egyik részterületét vizsgálta.

A kiadvány megjelenéséről a Batthyány Lajos Szakkollégium a következő linken elérhető hírben számolt be.

A szerzőnek ez úton is gratulálunk és a kötetét elolvasóknak hasznos időtöltést kívánunk!

(A kötet a képre kattintva elérhető.)

Megjelent a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2015. évi 1. száma

A lapszám tartalma a “Válságkezelés jogi aspektusai” című tudományos konferencia előadásaiból állt össze, amelyek az állam fegyveres védelmének rendszerét, a kibertámadások nemzetközi jogi vonatkozásait, a válságkezelés új kihívásait, a békeidejű válságkezelés jogi aspektusait, vagy épp az EU közös biztonság- és védelempolitikáját is érintik.

A lapszám olvasóinak hasznos időtöltést kívánunk!

Katonai büntetőjog-történeti kötet jelent meg

Dr. Farkas Ádám hadnagy  és dr. Kelemen Roland tagtársaink munkája nyomán a győri Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium kiadásában megjelent „A polgári Magyarország katonai büntetőjogának és igazságszolgáltatásának történeti vázlata 1867-1944” című tanulmánykötet.

A több mint százötven oldal terjedelmű kötet logikai sorrendben rendezett tanulmányokon keresztül mutatja be a hazai katonai büntetőjog és igazságszolgáltatás történeti előzményeit, a Kiegyezés időszakának jogpolitikai sajátosságait, az első önálló magyar katonai büntetőeljárási törvény megalkotását és rendszerét, az őszirózsás és a bolsevik típusú forradalmak katonai igazságszolgáltatását, az első önálló magyar anyagi katonai büntetőkódex megalkotását és a második világháború előtti, illetve alatti katonai büntető jogalkotási és eljárási sajátosságokat a nyilas puccsig.

A szerzők a történeti karakterű mű közreadásával nem csak korábbi kutatásaik összefésülésére és a jogtörténeti hiánypótlásra törekedtek, hanem az előszóban arra is felhívták a figyelmet, hogy a történeti sajátosságok megismerése és elemzése e terület tekintetében időszerű, hiszen kormányzati elhatározás született egy új büntetőeljárási törvény megalkotásáról, aminek messzemenő hatása van a katonai büntetőjogra és igazságszolgáltatásra is. Continue reading

Jogterületi kuriózumot tett közzé Társaságunk

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Tagtársakat és az érdeklődőket, hogy dr. Kovács Tamás nyugállományú altábornagy, nyugalmazott legfőbb ügyész, Társaságunk tiszteletbeli elnökének szervezésében, a Társaság elnökségének támogatásával honlapunkon elérhetővé vált a Katonai Jog és Igazságszolgáltatás című 1971 és 1986 között rendszeresen megjelenő folyóirat összes lapszámának digitalizált változata.

A kiadvány a katonai büntetőjog és igazságszolgáltatás vonatkozásában kuriózum, hiszen a rendszerváltozást megelőző időszak szaktudományos tevékenységének egyik emblematikus lenyomata, amit ez eddig csak kevesen ismerhettek és még kevesebben érhettek el, tekintettel arra, hogy az kiadása korában belső kiadvány volt.

A digitalizált lapszámokat a Tisztelt Olvasók a Katonai Jog és Igazságszolgáltatás menüpontban érhetik el, amelyek felhasználásához tisztelettel ajánljuk dr. Kovács Tamásnak a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2015. évi 1. számában megjelent tanulmányát.