Megjelent: Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945)

„Igen tiszteletre méltó, több éves munka nagyon hasznos eredményeként vehetjük most kézbe a Farkas Ádám által szerkesztett Válogatást…” írja ajánlásában Dr. Kovács Tamás nyugállományú altábornagy, nyugalmazott legfőbb ügyész arról a kötetről, amely a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság valamint a győri Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégiuma közös kiadásában vált elérhetővé.

borító

A modern magyar katonai büntetőjog 1867 és 1945 közti jelentősebb jogforrásait összefoglaló, két kötetes válogatás dr. Farkas Ádám munkájának eredménye. A Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának pályakezdő tisztje, aki egyben a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének tanársegéde, szerkesztőként egy jogirodalmi restancia – legalább részleges – leküzdésére törekedett. E tekintetben Dr. Dankó István közigazgatási államtitkár úr úgy fogalmaz: „a kötet megalkotásának végcélja tehát a fentieken és a hazai katonai büntetőjog ilyetén megismertetésén túl szerényen hozzájárulni az „igazságok feltárásához” és a magyar katonai büntetőjog rehabilitációjához. Azt gondolom, hogy a mű ezt a célt minden tekintetben szolgálja.” Continue reading

Hautzinger Zoltán: A katona büntetőjogi fogalmának metamorfózisa

A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság gondozásában, Mészáros Ádám szerkesztésében jelent meg a “Fiatal büntetőjogászok az új büntető törvénykönyvről” című tanulmánykötet. Ebben Hautzinger Zoltán “A katona büntetőjogi fogalmának metamorfózisa” címmel adott közre egy remek tanulmányt, melynek köszönhetően – eddigi, impozáns szakirodalmi munkásságát követően – újabb lehetőséget teremtett arra, hogy a hazai szakmai diskurzus megismerkedhessen a katonai büntetőjog aktuális kérdéseivel.

A tanulmány honlapunk Tudástár felületéről letölthető.