Pályázati Felhívás

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Idén száz esztendeje, hogy kitört az a háború, amely teljes egészében átrajzolta a hadviselés, és általánosságban az emberiség történetét. Az első világháború, vagy ahogy saját korában nevezték, a nagy világégés minden tekintetben újat hozott. Természetében ugyanis egy totális háborúként valósult meg, amelyben elmosódott a frontvonal és hátország közötti határ, amelyben a totális mozgósítás és a totális erőkifejtés merítette ki a világ államait és társadalmait, és amelyben a háború földön, vízen és levegőben egyaránt zajlott.

Az első világháború megmásíthatatlanul új irányba fordította a történelmet:

  • Az emberi és anyagi áldozatok száma a korábbiakhoz mérten leírhatatlanul kimagasló volt.
  • A hadviselés teljes egészében megváltozott.
  • A társadalmak mindennapjait teljes egészében áthatotta és átírta a háború.
  • Európa térképe végérvényesen megváltozott.
  • Az emberiség tudatába beleégett a világháború fogalma és pusztítása.
  • A hatalmas veszteségek és a háború végkimenetele generációk sorsát pecsételte meg.

Nyilvánvaló, hogy ez a történelmi léptékben is forradalmi változást hozó háború, az állam és a jog területein is teljes egészében új korszakot nyitott meg. Ennek kutatása terén azonban úgy véljük, még jelentős adósságaink vannak. Feltárásra vár, hogy miként reagált jog és állam a háború kihívásaira a fegyveres intézmények, a hatalomgyakorlás, a háborús szükségletek, a gazdaság, a társadalom mindennapi rendje, vagy épp a háborús veszteségek és általában a háborús viszonyok szabályozása területén.

Ezek részleteit – egy részről a méltó megemlékezéssel, más részről pedig a történelem lapjairól való tanulással és a „múlt nélkül nincs jövő” elvének foganatosításával – fontosnak tartjuk feltárni. Erre tekintettel a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tudományos pályázatot hirdet

Inter arma silent leges

 címmel. Continue reading

Értesítés

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Tagtársak!

Ezúton értesítjük a Társaság tagjait és minden érdeklődőt, hogy Dr. Pálfi Zoltán nyá. alezredes, volt katonai főügyészségi ügyész nagylelkű gesztusa révén sikerült megszereznünk a „Katonai Jog és Igazságszolgáltatás” szakmai belső kiadvány 1970-1986 között megjelent valamennyi számát. A folyóirat-sorozatot az Országos Kriminológiai Intézet Könyvtárában helyeztük el, itt az érdeklődők a könyvtárvezetővel való előzetes időpont egyeztetés után hozzáférhetnek a kiadványokhoz. (Telefon: 356-7566).

A volt Szegedi Katonai Ügyészségnél megmaradt példányokat is megkaptuk, de ez meglehetősen hiányos sorozat. Ezért kérjük, hogy akinek meg van az 1973. évi 1.; 1976. évi 2.; az 1978. évi 2.; az 1979. évi 1 és 2.; az 1980. évi 1.; az 1983. évi 1.; az 1984. évi 1-2.; az 1985. évi 1 és 2. szám, szíveskedjen a 2. sorozat teljessé tétele érdekében megküldeni. E sorozatot a Társaság titkáránál szeretnénk elhelyezni.

A közreműködést előre köszönve, tisztelettel:
a Társaság Elnöksége