Tájékoztatás műhelyvitáról

Tisztelt Tagtársak! Tisztelt Látogatók!

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság Elnöksége örömmel tájékoztat mindenkit, hogy Dr. Varga Attila ezredes

„A fegyveres erő alkalmazásának műveleti jogi aspektusai a válságreagáló műveletekben”

című doktori (PhD) értekezésének műhelyvitájára 2014. január 16-án 14.00 órától kerül sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest, Hungária krt. 9-11.) 4. épület 118. vitéz Somogyi Endre altábornagy katonaföldrajzi szakkabinet termében.

Az értekezés az alábbi internetes oldalon megtekinthető.

 http://hhk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/doktori-iskolak/hadtudomanyi-doktori-iskola/muhelyvita-anyagok

 

A Magyar Hadtudományi Társaság elnökének tájékoztatója

Tisztelt Kollégák, tisztelt együttműködő partnereink!

A Magyar Hadtudományi Társaság nevében még egyszer ezúton is kívánok mindenkinek eredményekben, sikerekben gazdag 2014-es esztendőt!

Az eredményekhez és sikerekhez az MHTT azzal is hozzá kíván járulni, hogy – az együttműködési megállapodások szelleméhez és betűjéhez híven – tájékoztatni kívánja partnereit az adott évre vonatkozó munkatervének lényegi pontjairól. A 2014. évi munkatervünket a február 28-án 9 órai kezdettel tartandó küldöttgyűlés fogja jóváhagyni, de két vonatkozással már most is tisztában vagyunk. Continue reading