Vélemények a katonai jog világából

A “Vélemények a katonai jog világából” című elektronikus periodika mindazokat a szakmailag releváns közleményeket felöleli, amelyek terjedelmi, vagy műfaji szempontok szerint nem illeszthetők be a Katonai Jogi és Hadijogi Szemlébe. Ezzel a sorozattal a Társaság elnöksége olyan hosszabb-rövidebb elemzéseknek, interjúknak, vagy akár visszaemlékezéseknek és úti beszámolóknak kíván teret engedni, amelyek a katonai jog egyes kérdéseivel foglalkoznak.

A sorozat impresszuma

Vélemények a katonai jog világából

Kiadó
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság

Székhely
1055 Budapest, Markó u. 27. III. em. 13-18.

Felelős kiadó
dr. Kádár Pál PhD dandártábornok, elnök

Sorozat szerkesztő
dr. Farkas Ádám főhadnagy

Honlap
http://hadijog.hu/vkj

Email
dradamfarkas[kukac]gmail.com

ISSN
2416-1365

 

2015/1. Medveczky Mihály: A különleges jogrend egyes kérdései a gazdaságmozgósítás hazai történetéből

2015/2. Pap Júlia: Társszervekkel való együttműködés jogi aspektusai a válságkezelés során, különös tekintettel a rendőrségre

2016/1. Farkas Ádám: Az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás létrejöttének szervezet- és személyzet-története Szakály Sándor tollából

2017/1. Kassai László: A katonai szolgálatról általában

2018/1. Farkas Ádám: Válogatás a Minisztertanács 1867 és 1944 közti jegyzőkönyveiből a honvédelmi és katonai tárgyú napirendekről

2018/2. Kovács István: A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai

2018/3. Farkas Ádám: Egy lehetséges séma Magyarország védelem-szabályozási és védelmi alkotmányos szemléletének megújításához

2018/4. Kassai László: A katonai szolgálati fegyelmi jog főbb vonásai