A Társaság Honvédelmi Jogi és Igazgatási Kutatásokért Felelős Elnökségi Tagja

dr. Farkas Ádám főhadnagy

2010. óta tagja a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaságnak, 2017-től az elnökség tagja.

1988-ban született Keszthelyen. Summa cum laude minősítésű jogász diplomáját 2012-ben a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán szerezte, ahol előbb doktoranduszként, majd egyetemi tanársegédként oktatott a Jogtörténeti Tanszéken. Még 2012-ben megkezdte doktori tanulmányait a győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában, ahol 2015-ben abszolutóriumot szerzett. Oktatói tevékenységét 2015. november 9-e óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézetében folytatja, jelenleg a Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék részfoglalkoztatású egyetemi tanársegédje.

2013 szeptembere óta a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának kodifikációs területen dolgozó munkatársa, jelenleg a Jogi Főosztály főosztályvezetőjének közvetlen beosztottja, 2014. április 7-e óta a Magyar Honvédség tisztje.

Számos az állam fegyveres védelmével foglalkozó közjogi, valamint honvédelmi jogi, jogtörténeti, továbbá katonai büntetőjogi tárgyú tanulmány és jogforrás-válogatás szerzője, szerkesztője. 2016-ban Társaságunk gondozásában jelent meg első, “Tévelygések fogságában?” című önálló tanulmánykötete, valamint Kádár Pállal társszerkesztője volt a Zrínyi kiadó gondozásában 2016-ban megjelent “Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai” című szakkönyvnek is.

Publikációi a https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10031684 linken érhetők el.