Különleges jogrendi konferencia 2017. április 21.

A különleges jogrend

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar,
a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, valamint
a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság közös tudományos konferenciája.

A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk. A logisztikai tervezés megkönnyítése végett az alábbi programban szereplő személyeken kívül minden résztvevőtől előzetes regisztrációt kérünk legkésőbb 2017. április 10-ig az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu címre.

 

9:00 Megnyitó (Székely György, Schanda Balázs és Jakab András)

Elméleti alapok (moderál Tattay Szilárd)

9:10 — 9:30 Csink Lóránt: Mikor legyen a jogrend különleges?

9:30 — 9:50 Antal Attila: A kivételes állapot mint a politika „normál” állapota

9:50 — 10:10 Farkas Ádám: A jogállamon túl a jogállam megmentésért. Gondolatok a különleges jogrend természetéről, jelentőségéről és helyéről a modern jogállamban

10:10 — 10:30 Fejes Erik: A különleges jogrend büntetőjogi vetületei

10:30 — 10:50 Mészáros Gábor: A kivételes állapot elméleti alapjai

10:50 — 11:20 vita

Kávészünet (11:20–11:40)

A különleges állapot fokozatai (moderál Patyi András)

11:40 — 12:00 Tóth Andrea Noémi: A magyar jogrendszer lehetséges válasz reakciói (egy esetleges) terrorcselekményre

12:00 — 12:20 Till Szabolcs: A különleges jogrendi kategóriarendszer egyszerűsítésének jövőbeli esélyei

12:20 — 12:40 Mirczik Ádám – Dornfeld László: A különleges jogrend alkalmazásának speciális formái

12:40–13:00 vita

Ebédszünet (13:00–14:00)

A különleges jogrend egyes dogmatikai kérdései (moderál Kádár Pál)

14:00 — 14:20 Gulyás Attila: A különleges jogrend kapcsán felmerülő szervezeti kérdések

14:20 — 14:40 Keszely László: A különleges jogrend a védelmi igazgatás gyakorlati, jogalkalmazói szemszögéből

14:40 — 15:00 Sabjanics István: Ágazati-szakmai érdekek alakulása a különleges jogrendben

15:00 — 15:20 Schweickhardt Gotthilf: Emberi élet, egészség és vagyon, valamint a környezet védelmének megjelenése különleges jogrendi időszakok szabályozásában

15:20 — 15:40 vita

Kávészünet (15:40–16:00) 

Jogtörténeti kérdések (moderál Varga Attila)

16:00 — 16:20 Kelemen Roland: Alapjogok korlátozása az első világháborús kivételes hatalmi törvény árnyékában – különös tekintettel a sajtószabadság korlátozására

16:20 — 16:40 Szabó István: Különleges jogrend a Weimari Alkotmányban (A fogalmak pontossága – az alkalmazó mérlegelési jogköre)

16:40 — 17:00 Tóth J. Zoltán: A rögtönbíráskodás története Magyarországon a XIX-XX. században

Nemzetközi jogi és jogösszehasonlító kitekintés (moderál Jakab András)

17:00 — 17:20 Ságvári Ádám: A különleges jogrend a francia jogban

17:20 — 17:40 Ádány Tamás: Az alapjog-korlátozások nemzetközi jogi rezsimje és a különleges jogrend

17:40 — 18:00 Lattmann Tamás: A háborús helyzet és a hadijog mint különleges jogrend

18:00 — 18:20 vita

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Megjelent: Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai

Speciális kiadványt mutattak be a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban november 9-én, szerdán. A Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai című könyvet dr. Firicz László, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára méltatta.

A kötetet a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság ötlete és javaslata nyomán, a Zrínyi Kiadón keresztül a Honvédelmi Minisztérium jelentette meg. Ahogyan a szerkesztők, dr. Kádár Pál dandártábornok és dr. Farkas Ádám főhadnagy arra felhívták a figyelmet: a honvédelmi jog az állam- és jogtudományok egy különlegesen speciális területe, kutatása és oktatása mégis a periférián mozog. A kötet ezért hiánypótlónak tekinthető, hiszen a történeti alapoktól a szervezeti, igazgatási, vezetési-irányítási, valamint nemzetközi jogi kérdéseken át egészen a különleges jogrend szabályozásáig tekinti át azokat az területeket, amelyeken a honvédelmi közjog alapszik.


Continue reading

Konferencia felhívás: A különleges jogrend

A különleges jogrend

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar,
a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, valamint
a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság közös

Konferenciafelhívása

 A különleges jogrend tematikája klasszikus témája a jogtudománynak és a politikatudománynak is, de itthon az Alaptörvény nemrégiben történt hatodik módosításával újabb aktualitást nyert. A felmerülő kérdések a jogtechnikai vitákon túlmutatva alkalmat adnak arra, hogy a jogrend alapvető előkérdéseit is megvizsgáljuk, implicit jogászi és politikai előfeltevéseinket explicitté tegyük.

A konferencia célja, hogy egyrészt a különleges jogrenddel kapcsolatos nemzetközi jogi (különösen nemzetközi emberi jogi), hazai és külföldi alkotmányjogi, közigazgatási jogi, büntetőjogi, joggazdaságtani, jogelméleti és jogtörténeti, valamint politikatudományi kutatásokat mutasson be. A szervezők reményei szerint a téma olyasfajta reflexiót generálhat a hazai tudósközösségben, amely a konkrét témán túlmutatva is hasznos lehet a jogrendszer működésére vonatkozó alapvető kérdések megértéséhez.

A konferencia három társszervező intézménye a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, valamint az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet. A tervezett helyszín Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, időpont 2017. április 21. (péntek).

Előadás tartására 2016. október 31-ig várjuk a jelentkezéseket egy féloldalnyi absztrakttal az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu címre. A jelentkezőket az előadás-jelentkezésük elfogadásáról 2016. november 30-ig értesítjük.

 

 

Újabb katonai jogforrás válogatás érhető el online

Tagtársunk, dr. Farkas Ádám főhadnagy úr szerkesztésében újabb online tematikus katonai jogforrás válogatás vált elérhetővé Társaságunk gondozásában. A kötet célja, hogy a jelentősebb – vagy a szerkesztő által annak ítélt – jogforrásokat egy helyen tegye közzé államiságunk kezdetétől egészen az 1848-as forradalom vívmányaiig, így segítve a téma iránt érdeklődők, valamint a honvédelem jogával, annak történetével foglalkozó kutatók ismeretszerzését, kutatásait. A kötet honlapunkon – a képre kattintva – teljes egészében elérhető.

borító

Megjelent Farkas Ádám “Tévelygések fogságában?” című tanulmánykötete

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával 2016. májusában megjelent tagtársunk, dr. Farkas Ádám főhadnagy úr “Tévelygések fogságában? Tanulmányok az állam fegyveres védelmének egyes jogtani és államtani kérdéseiről, különös tekintettel Magyarország katonai védelmére.” című tanulmánykötete. A kötet több a szerző által már közölt, de átdolgozott és bővített tanulmányából, valamint ezidáig nem publikált közleményeiből épül fel.

Continue reading

Rendkívüli Közgyűlés

Tisztelt Tagtársam!

Értesítem, hogy az Alapszabály 17. pontja alapján, 2016. május 06-án 14.30 óraikezdettelrendkívüli tisztségviselő választóközgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. (Helyszín: Központi Nyomozó Főügyészség, 1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 38. fsz. Díszterem).

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató az Elnökség munkájáról. (Előterjesztő: dr. Székely György elnök.)

2./ Jelölő és szavazatszedő bizottsági tisztségviselők választása.

3./ Tudományos előadás: „ A katona, büntető anyagi jogi fogalma a magyar jogrendben „ ( Előadó: dr. Fejes Erik)

4./ Előterjesztés, a Társaság pénzügyi helyzetéről. ( Előterjesztő: Sáradi Gyöngyi gazdasági felelős)

5./ Titkári tájékoztató a társasági tagjainak számáról, tagdíjfizetésről, törlésről és döntés tagsági viszonyok felmondásáról. ( dr. Csiha Gábor ügyvivő titkár)

S z ü n e t

6./Tisztségviselő – a Társaság titkárának – megválasztása.

7./Egyebek.

Amennyiben, a 2016. május 06-án 14.30 órai kezdettel meghirdetett közgyűlés a megjelentek létszámára tekintettel szavazatképtelen, akkor 15 napon belül az Alapszabály 20. pontjára figyelemmel, ismételt közgyűlést hívok össze változatlan helyszínre, 2016. május 20-n 14.30 órai kezdettel amelyen, az eredeti napirendben szavazáshoz kötött pontokban, a szavazás a megjelentek létszámától függetlenül érvényes.

A közgyűlési meghívó kézbesítését követő három napon belül a tagok és az egyesületi szervek az elnökségtől, indokaik megjelölésével, a napirend kiegészítését kérhetik.

A rendkívüli közgyűlés indoka:

dr. Csiha Gábor titkár, vezető tisztviselő megbízatása 2016. március 30-n megszűnt.

Az Alapszabály 55. pontjára figyelemmel az Elnökség a megbízatás megszűnésétől számított kilencven napon belül tisztségviselő választó közgyűlést köteles összehívni.

Dr. Csiha Gábor feladatát az új tisztségviselő megválasztásáig, de legfeljebb kilencven napig, ügyvivő vezető tisztségviselőként köteles ellátni.

Kérem, hogy az egyesületünk rendezvényein vegyen részt, és amennyiben a 2016-2017 évi tagdíjfizetési kötelezettségének még nem tett volna eleget (3.000 Ft), akkor az összeget Unicredit Bank 10900011-00000009-70990002 számlaszámára befizetheti, vagy a közgyűlés szünetében a gazdasági felelősnél azt rendezheti.

A napirendi pontok fontossága miatt és arra is tekintettel, hogy határozatképtelenség esetén 15 napon belül ismételt közgyűlést kell összehívnom, megjelenésére feltétlenül számítok.

A közgyűlésen az elnökség tagjainak részvétele kötelező.

Budapest, 2016. április 18-án.

 

Tisztelettel:

Dr. Székely György sk.

 

Közgyűlési meghívó

Tisztelt Tagtársam!

Értesítem, hogy az Alapszabály 17. pontja alapján, 2016. február 05-é n 14.00 órai kezdettel beszámoló közgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. (Helyszín: Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa Budapest, II. ker., Fő u. 70-78. II. emelet III.sz tárgyaló.) Continue reading

In memoriam Dr. Fehér József (1950-2015.)

Dr. Kovács István ny. ezredes – Dr. Almási Ferenc ny. alezredes

In memoriam Dr. Fehér József (1950-2015.)

         A Magyar Honvédség jogi szolgálata, sőt a hazai közigazgatási és jogtudomány képviselői körében jól ismert, a rendszerváltás és a NATO integráció egyik kiemelkedő honvédelmi vezető szakemberének szándékozik ezen rövid visszatekintés emléket állítani. Dr. Fehér József nyugállományú vezérőrnagyot, a Honvédelmi Minisztérium volt közigazgatási államtitkárát 2015. november 19-én helyezték örök nyugalomra, a „Magyar Honvédség halottja”-ként, Budapesten, katonai tiszteletadás mellett. A búcsúbeszédet Keleti György, volt honvédelmi miniszter mondta el. Ravatalánál korának több magas beosztású katonai parancsnoka, állami vezetője – többek között öt korábbi vezérkari főnök – a mai honvédelmi vezetés képviselői, valamint több egykori munkatársa is megjelent. Köztük voltak jelen megemlékezés szerzői, akik tudatában vannak, hogy az elhunyt sokrétű munkásságát nem lehet egy adott beosztásban szerzett személyes szakmai és munkatársi ismeretek alapján a teljesség igényével áttekinteni. Szükségesnek tartják azonban, hogy Honvédségünket is újszerű feladatokkal terhelő mai rohanó világban a temetése után se feledkezzünk meg egy olyan bajtársunkról, aki, egy szintén kihívásokkal teli időszakban, a honvédelem demokratikus átalakítása és a haderő új szövetségi keretekbe integrálása feladatainak meghatározó személyisége volt a jogi és igazgatási szakterületen. Continue reading

Kötetként jelent meg korábbi pályázati díjazottunk munkája

2015 nyarán jelent meg a győri Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium gondozásában Szentgyörgyvári Tamásnak „A hazai idegenrendészeti jog vizsgálata a 20. század első évtizedeiben, különös tekintettel a hatósági szervezet bemutatására” című kötete.

A szerző Társaságunk Inter arma silent leges című 2014-es tudományos pályázatának korábbi díjazottja, aki a tudományos pályázaton is e kutatási téma egyik részterületét vizsgálta.

A kiadvány megjelenéséről a Batthyány Lajos Szakkollégium a következő linken elérhető hírben számolt be.

A szerzőnek ez úton is gratulálunk és a kötetét elolvasóknak hasznos időtöltést kívánunk!

(A kötet a képre kattintva elérhető.)