Közgyűlési Meghívó

Tisztelt Tagtárs!

A Társaság elnöksége az Alapszabály 18.) pontja alapján közgyűlést hívott össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Közgyűlés helye: Központi Nyomozó Főügyészség díszterme, Budapest, Könyves Kálmán krt. 38. fszt.

Ideje: 2018. április 27., 14 órai kezdettel.

Amennyiben fenti időpontban a közgyűlésen a rendes tagság 50 %-a + 1 fő egyidejűleg nem jelenik meg, abban az esetben a megismételt közgyűlésre, változatlan helyszín mellett 2018. május 11-én 14 órai kezdettel kerül sor. Felhívom a figyelmet, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlés napirendje:

1.)    Elnöki beszámoló (dr. Kádár Pál)
2.)    Felügyelő bizottsági jelentés (dr. Ettig Antal)
3.)    Pénzügyi beszámoló és a költségvetési terv elfogadása (Sáradi Gyöngyi)
4.)    2018. évi kutatási terv (dr. Farkas Ádám)
5.)    2018. évi HM támogatás felhasználása (dr. Kádár Pál)
6.)    HVK Tudományos Kutatóműhellyel együttműködési megállapodás (Dr. Kádár Pál)
7.)    Beszámoló a 2017. évi tagsági változásokról, megemlékezés elhunyt tagtársakról
(dr. Csiha Gábor)
8.)     Alapszabály módosítása (dr. Bögöly Gyula)
9.)    A Felügyelő Bizottság tagjainak választása (dr. Csiha Gábor)
10.)       Elnökségi tag választása (dr. Csiha Gábor)

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől, illetve közzétételétől számított 3 napon belül a társaság tagja az elnökségnél kezdeményezheti a napirend kiegészítését, annak indokolásával.

Budapest, 2018. április 18.

Dr. Kádár Pál dandártábornok sk.
a társaság elnöke

A honvédelem és a Honvédség irányításának kérdései címmel tartott Társaságunk sikeres megbeszélést

2018. március 23-án a Központi Nyomozó Főügyészség Tanácstermében tartott sikeres workshopot Társaságunk a honvédelem és a Honvédség irányításának kérdéseiről.

A rendezvényen az érdeklődő Tagtársakon túl részt vett a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára, a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának és Védelmi Igazgatási Főosztályának főosztályvezetői, a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség képviselője, valamint a Magyar Hadtudományi Társaság képviselője is.

1

Az élénk és konstruktív eszmecsere megnyitásaként a megjelentek három rövid előadást hallgathattak meg a téma egyes részterületeiről. Dr. Molnár Ferenc PhD ezredes úr, a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztályának főosztályvezető-helyettese a civil-katonai kapcsolatok és a civil kontroll fejlődésének vázlatáról, újabb irányairól és kérdéseiről osztotta meg gondolatait. Ezt követően dr. Farkas Ádám főhadnagy, Társaságunk elnökségi tagja, a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának tisztje és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszékének egyetemi tanársegédje a honvédelem irányításának közjogi rendszeréről és egyes kérdéseiről, átgondolandó elemeiről vázolt vitaindító nézeteket. Az előző két előadást kiteljesítve, dr. Kádár Pál PhD dandártábornok úr, Társaságunk elnöke, a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője a Honvédelmi Minisztérium mint irányító szerv 1989-től kezdődő jelentősebb szervezetváltozásait és az integrált minisztériumi modell kialakulásának történetiségét és kortárs helyzetét tekintette át. Continue reading

Állami kitüntetésben részesült Társaságunk Elnöke

Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország honvédelemért felelős miniszterétől és a Honvéd Vezérkar főnökétől vehette át Társaságunk Elnöke, dr. Kádár Pál PhD dandártábornok úr a köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Katonai Tagozatát.

Tábornok úr az állami kitüntetést a minisztérium közigazgatási képviselete és a Katasztrófavédelmi Rendszer ágazati irányításával összefüggő feladatok ellátása területén végzett eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként kapta meg. További munkájához jó erőt, egészséget, további sikereket kívánunk.

KP_állami kitüntetés