Hautzinger Zoltán: A katona büntetőjogi fogalmának metamorfózisa

A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság gondozásában, Mészáros Ádám szerkesztésében jelent meg a “Fiatal büntetőjogászok az új büntető törvénykönyvről” című tanulmánykötet. Ebben Hautzinger Zoltán “A katona büntetőjogi fogalmának metamorfózisa” címmel adott közre egy remek tanulmányt, melynek köszönhetően – eddigi, impozáns szakirodalmi munkásságát követően – újabb lehetőséget teremtett arra, hogy a hazai szakmai diskurzus megismerkedhessen a katonai büntetőjog aktuális kérdéseivel.

A tanulmány honlapunk Tudástár felületéről letölthető.

Comments are closed.