Felhívás

Dr. Nobuo Hayashi, LL.M. (Cantab.) a Svéd Védelmi Egyetem Nemzetközi Műveleti Jogi LL.M. programjának munkatársa az alábbi felhívást juttatta el Társaságunkhoz:

“LLM in International Operational Law – the Swedish Defence University is now accepting applications for this one-year programme! In September 2022, members of our inaugural cohort will commence their intensive curriculum on how international law regulates the actions of armed forces and other actors in armed conflicts and crises. Taught entirely in English, our programme offers advanced and practice-informed courses not only on the law of armed conflict, human rights and peace operations, but also on cutting-edge areas such as operational planning, hybrid warfare, disaster management and emerging technology. Study with our expert faculty and fellow classmates representing diverse national and professional backgrounds. Submit your application here by 17 January 2022!”

A képzésről az alábbi képre kattintva tájékozódhatnak érdeklődő Tagtársaink!

 

Konferencia beszámoló

A magyar tudomány napja előtt tisztelegve a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság (MKJHJT) és a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) “A különleges jogrend reformja” címmel workshopot szervezett az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán 2021. november 3. napján.

4

A rendezvényt prof. dr. Szenes Zoltán nyá. vezérezredes, a MHTT elnöke nyitotta meg, majd a 40 fős hallgatóságot; katonai jogászokat, védelmi ágazati szakembereket dr. Kádár Pál dandártábornok PhD, a MKJHT elnöke köszöntötte.

1

A 13 és 17 óra között, két egymást követő szekcióban a két társaság által delegált szakértők a különleges jogrend aktuális kodifikációs és gyakorlati kérdéseit elemezték előadásaikban, melyeket követően a hallgatóságban felmerült kérdések megválaszolására rövid konzultációra is lehetőség volt. A tudományos társaságok a jövőben további közös rendezvényekkel füzik szorosabbra az együttműködését.
(szöveg és kép: dr. Csiha Gábor alezredes )

2

Közgyűlési meghívó

Tisztelt Tagtársam!

A Társaság Alapszabálya 17. pontja alapján értesítem, hogy 2021. november 3-án 17.00 órai kezdettel Alapszabály módosító és részleges tisztújító közgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, Díszterem (1101. Bp. X. ker. Hungária krt. 9-11.)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult rendes tag megjelent (Alapszabály 19. pont).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen, azonos napirenddel 2021. november 12-én 14.30 órai kezdettel kerül megtartásra, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes (Alapszabály 20. pont).

Kérem, hogy postafordultával, elektronikus úton a till.szabolcs@hm.gov.hu vagy tillszabolcs@gmail.com értesítse a Társaság titkárát, amennyiben a közgyűlésen meg kíván jelenni / esetleges távolmaradásának indokát.

A közgyűlésen a Társaság vezető tisztviselőinek a megjelenése kötelező.

Javasolt napirendi pontok:

1./ Elnöki beszámoló a Társaság 2021. I-III. negyedévi tevékenységéről. (Dr. Kádár Pál)

2./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának beszámolója a Társaság 2021. évi gazdálkodásának időarányos helyzetéről (Dr. Sáradi Gyöngyi)

3./ Döntés a befizetési elmaradásban lévő tagtársak tagsági viszonyának határidővel történő felmondásáról (Alapszabály 63. pont)

4./ Az Alapszabály módosítása – elektronikus meghívóhoz csatolva (Dr. Till Szabolcs)

5./ Egyesületi tisztségviselők megválasztása.
Megjelenésére feltétlen számítok!
Budapest, 2021.október 21-én

Tisztelettel:
Dr. Kádár Pál PhD dandártábornok sk.
a Társaság elnöke