Megjelent a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásait közlő sorozat újabb kötete

Kelemen Roland tagtársunk szerkesztésében és válogatásában megjelent egy korábban útjára indított jogforrás válogatás sorozatunk újabb része, a “Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1949-1961)” című kötet, amely a korábbi elvek és célok szerint folytatta a gyűjtő és válogató munkát, hogy a korszakkal foglalkozó kutatók könnyebben hozzá férjenek a szerkesztő által is jelentősnek, relevánsnak tartott és eddig fellelt forrásokhoz. Bízunk abban, hogy ez a tevékenység – amelyet Társaságunk őszinte örömmel támogat – serkenteni tudja a katonai büntetőjog történetével és ezáltal a kortárs kérdéseivel kapcsolatos kutatásokat, elemzéseket is.

A kötet a képre kattintva letölthető.

Spitzer Jenő munkájával megjelent a Bibliotheca Juris Militaris Sorozat III. kötete

Spitzer Jenő tagtársunk munkájának eredményeként megjelent a Társaságunk által Bibliotheca Juris Militaris néven útjára indított sorozat harmadik kötete.

Az “Önvédelem versus terrorizmus” című kötet célja, hogy áttekintse és értékelje a nemzetközi jogi értelemben vett önvédelem és a terrorizmus elleni fellépés viszonyát, amelyen belül külön figyelmet szentel az olyan új típusú harceljárásoknak és technikáknak, amelyek a terrorizmus elleni “hadviselés” kigondolását követően a távolról történő semlegesítés kapcsán nyertek jelentős szerepet. A fiatal szerzőnek az elmúlt években több tanulmánya is megjelent a téma kapcsán, amelyek a jelen kötetben bővített, szerkesztett, átdolgozott módon köszönnek vissza és ezzel egy hosszabb kutatás, gondolkodás egységes összefoglalását adják.

A kötet innen letölthető.

SJ_B