Könyvbemutató

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszéke könyvbemutatót szervez “A honvédelmi jog egyes aspektusainak újabb kutatási eredményei két kötet tükrében” címmel, melyen Tagtársunk, dr. Kelemen Roland “A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949″ és “Források a kivételes hatalom szabályozásának magyarországi geneziséről” című köteteit mutatják be.

A rendezvény időpontja és helyszíne:

2017. november 10., 10:00
1101 Budapest, Hungária körút 9-11. IV. épület 102. számú honvédelmi igazgatási szakkabinet.

A résztvevőket köszönti, eseményt megnyitja:
Dr. Révész T. Mihály, c. egyetemi tanár

A köteteteket bemutatják:
Dr. Kádár Pál dandártábornok, HM Tervezési és Koordinációs Főosztály
főosztályvezető, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnöke

és

Dr. Farkas Ádám főhadnagy, az NKE HHK KVI Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék egyetemi tanársegédje, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnökségi tagja.

Ezt követően a szerző ismerteti gondolatait a kötetekről, amely után lehetőség lesz a résztvevők számára a szakmai vitára, diskurzusra.

Az eseményt lezárja:
Révész T. Mihály c. egyetemi tanár

A rendezvény részletes programja a következő linken érhető el.

Alakuló Elnökségi Ülés

2017. október 27-én megtartotta első ülését Társaságunk új elnöksége. Az ülésen az elnökség tagjai áttekintették a Közgyűlés döntése kapcsán szükséges bírósági változásbejegyzési eljárás előkészítésével kapcsolatos feladatokat, valamint megállapodás született az elnökségen belüli feladatmegosztásról.

Az Elnökség döntött a Társaság új e-mail címének (katonai.jog@gmail.com) használatba vételéről, facebook profiljának létrehozataláról, amely a jövőben megkönnyíti a kapcsolatfelvételt és az információk terjesztését, továbbá határozatot hozott két új jelentkező tagfelvételi kérelmének elfogadásáról.

Az elnökség áttekintette a 2018-ban esedékes feladatokat és megállapodott a tervezett ülések időpontjairól, valamint felkészült a „20 éves a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság” pályázat elbírálásával kapcsolatos feladatok ellátására, továbbá rövid határidővel tudományos program-javaslat kidolgozását tűzte ki célul.

A Társasággal kapcsolatos eseményekről és fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat a hadijog.hu honlapon.