Nemzeti Tehetség Program ösztöndíjasok Társaságunk tagságában

A 2017-2018-as évre nézve Társaságunk két tagja, dr. Farkas Ádám főhadnagy és dr. Kelemen Roland is elnyerte a Nemzeti Tehetség Program „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíját”, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felügyelt pályázati rendszer részeként írtak ki.

Képtalálat a következőre: „Nemzeti Tehetség Program”

Dr. Farkas Ádám főhadnagy ösztöndíjas kutatási témája a védelmi alkotmány rendszertani kérdéseivel foglalkozik, különös tekintettel a kortárs biztonsági kihívásokra.

Dr. Kelemen Roland ösztöndíjas kutatása a sajtójog és sajtószabadság kérdéseit vizsgálja Magyarországon a XX. század első felében.

A támogatott kutatási időszak 2018. június 31-ig tart.

Társaságunk tagja is szerepelt a 120 éves a közigazgatási bíráskodás konferencián

120kb

2017. október 26-án rendezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a “120 éves a közigazgatási bíráskodás” című konferenciát a Ludovika épületének Széchenyi dísztermében, melyen tagtársunk, dr. Kelemen Roland is előadóként részt vett. A rendezvény egyszerre kívánta felhívni a figyelmet a közigazgatási bíráskodás magyarországi tradícióira és a 2018. január 1-jén hatályba lépő közigazgatási perrendtartás történeti jelentőségére, valamint az “Államtudományi klasszikusok” sorozat egy újabb kiadványára, Boér Elek “A közigazgatási bíráskodás” című munkájának újbóli kiadására.

A rendezvényen előadóként felszólalt dr. Darák Péter a Kúria elnöke, Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyért felelős miniszter, Prof. Dr. Stipta István egyetemi tanár, Prof. Dr. Patyi András az NKE rektora, a Nemzeti Választási Bizottság és az Államreform Bizottság elnöke, dr. Horváth E. Írisz tudományos segédmunkatárs, valamint Társaságunk tagja, dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd is.

KR-120kb

Tagtársunk az előadása során a Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság, mint alkotmányvédő fórum szerepét tekintette, különös tekintettel a huszadik század eleji magyarországi alkotmányos válságokra.

A rendezvényről készült teljes beszámolót a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján érhetik el az érdeklődők.

Tisztségviselő Választó Közgyűlés

Társaságunk az Alapszabály 17. pontja alapján, 2017. október 6-án, Tisztségviselő Választó Közgyűlés keretében döntött a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság megbízatásuk lejártával leköszönő elnökségi tagjai helyébe lépő új elnökség összetételéről.

IMG_20171006_150821

A Közgyűlés a választás eredményeit a 9-13/2017. számú határozataiban rögzítette. Ezek értelmében a Közgyűlés

  • Dr. Kádár Pál dandártábornokot, titkos szavazással, öt évre a társaság elnökének megválasztotta.
  • Sáradi Gyöngyi főtörzsőrmestert, titkos szavazással, öt évre a társaság gazdasági felelősének megválasztotta.
  • Dr. Farkas Ádám főhadnagyot, titkos szavazással, öt évre a társaság elnökségi tagjának megválasztotta.
  • Dr. Bögöly Gyula alezredest, titkos szavazással, öt évre a társaság elnökségi tagjának megválasztotta.
  • Dr. Fejes Erik századost, titkos szavazással, öt évre a társaság elnökségi tagjának megválasztotta.

A Társaság titkári feladatait továbbra is Dr. Csiha Gábor alezredes látja el.

IMG_20171006_151111

Az új elnök az új elnökség tagjai nevében is megköszönte a bizalmat és a nyolc éven át elnöki feladatokat ellátó, megbízatásának lejártával távozó elnök, dr. Székely György ny. dandártábornok kiemelkedő munkáját, lelkiismeretes tevékenységét. Ezt követően bejelentette, hogy a közeljövőben elnökségi ülés keretében egyeztet a Társaság előtt álló feladatokról, melynek eredményéről a tagságot tájékoztatja. Reményét fejezte ki, hogy az új elnökség és a tagság folytatni tudja azt az elmúlt 20 évben megszokott magas színvonalú szakmai tevékenységet, amelynek köszönhetően mára a Társaság a tágabb értelemben vett honvédelmi jog tudományos kutatásának, elemezésének méltán ismert fóruma.

Schultheisz Emil emlékérem elismerést kapott dr. Kovács Tamás ny. altábornagy

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság Elnöksége úgy határozott, hogy a 2016. évben alapított Schultheisz Emil emlékérem elismerést első alkalommal a Társaság Tiszteletbeli Elnöke, dr. Kovács Tamás ny. altábornagy úrnak adományozza a társaságért, valamint a katonai jog fejlesztésért végzett évtizedes munkássága elismeréséül. Az elismerés adományozásáról a Társaság Elnöksége az alábbi, méltatással ellátott határozatot hozta.

kt_foto_3.1

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnökségének
2/2017. (VIII. 30.) Eln. határozata
elismerés adományozásáról Dr. Kovács Tamás nyá. altábornagy úr részére


A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság Elnöksége, a Társaság fennállásának 20. évfordulója alkalmából Dr. Kovács Tamás tiszteletbeli elnöknek Schultheisz Emil Emlékérmet adományoz.

DSCF7051

Dr. Kovács Tamás 1940. december 13- született Nagykónyiban.
A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát.
1965-ben a Szegedi Katonai Ügyészségen kezdte, fogalmazóként, katonai ügyészi pályafutását.1968-tól különböző beosztásokban és rendfokozatokban katonai ügyész. Tizenhat éven keresztül, vezérőrnagyként majd altábornagyként, katonai főügyész a legfőbb ügyész helyettese. 2006 októberében az Országgyűlés legfőbb ügyésszé választotta.
2010-ben történt nyugállományba vonulását követően az Országos Kriminológiai Intézet igazgatójának szakmai főtanácsadója.
Számtalan magyar és külföldi kitüntetés tulajdonosa.
1996 óta alapító tagja a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaságnak, mely célul tűzte ki a hazai katonai és honvédelmi, valamint a nemzetközi hadijog kutatását, tudományos fejlesztését. A Társaságnak tizennégy éven keresztül első, majd tiszteletbeli elnöke.
Nevéhez fűződik a Budapesti Nemzetközi Katonai Büntetőjogi konferenciák szervezése és lebonyolítása.
1997-ben a Nemzetközi Jogi és Hadijogi Társaság igazgatótanácsának tagjává választották.
Katonatudósként ösztönzője volt a „A Katonai Jogi és Hadijogi Szemlének” ahol rendszeresen cikkeket és összefoglaló tanulmányokat jelentet meg a katonai ügyészi hivatásrend múltjáról. Katonai ügyészi működése időszakában számos publikált katonai jogi szakcikk szerzője volt.

Kelt: Budapesten, 2017. augusztus 30-án.

dr. Székely György nyá. dandártábornok
elnök
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság