Mejelent a Iustum Aquum Salutare 2017. évi 4. száma a 2017. április 21-i különleges jogrendi konferencia tanulmányaival

Örömmel értesítjük az érdeklődőket, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának gondozásában megjelenő Iustum Aequum Salutare folyóirat 2017. évi 4. száma elérhetővé vált. A lapszám a 2017. április 21-i különleges jogrendi konferencia tanulmányait adja közre, melyet Társaságunk a PPKE JÁK és az MTA Társadalomtudományi Központ Jogtudományi Intézetével közösen szervezett.

A tanulmányok az alábbi linkeken elérhetők.

Continue reading

Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 20 éves fennállásának tiszteletére a Zrínyi kiadó lehetővé tette Társaságunk számára, hogy a Társaságunk által 2016-ben kezdeményezett és a Zrínyi kiadó gondozásában megjelent “Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai” című kötetet online, ingyenesen elérhetővé tegyük, ezzel is tisztelegve Társaságunk fennállása, valamint régre nyúló tudományos és tudományszervező munkája. A kiadó nevében a megtisztelő támogatásról dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy úr tájékoztatta dr. Kádár Pál dandártábornok urat, Társaságunk elnökét, ezzel is mutatva azt a támogatást, amely Társaságunk munkáját a Honvédelmi Minisztérium és a Zrínyi kiadó részéről is érződik Társaságunk irányában.