Társaságunk elnökét nevezte ki a köztársasági elnök a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának

Áder János köztársasági elnök a mai napon az Országgyűlés épületében nevezte ki az új Kormány államtitkárait.

A ceremónia során a köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Társaságunk elnökét, Dr. Kádár Pált nevezte ki. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárának Németh Szilárdot, honvédelmi államtitkárának pedig Szabó Istvánt nevezte ki az államfő.

kadarpal.jpg

Társaságunk Elnökének és a ma kinevezett államtitkároknak munkájukhoz kitartást, erőt, egészséget kívánunk!

Újabb Workshopot rendez Társaságunk

Tisztelt Tagtársak! Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2018. június 1-jén 14:00-tól tartja soron következő workshopját a Központi Nyomozó Főügyészségen a Budapest Könyves Kálmán krt. 38. szám alatt.

A workshop témája: A katonai ügyész általános és törvényességi felügyeleti joga alkalmazásának tapasztalatai az állam fegyveres szervezeteinél (jogtörténeti aspektusból)

Előadók: dr.Ettig Antal nyá.ezds és dr.Szabó István nyá.r.alez. úrak.

A workshop vitaindító előadásaiban az érdeklődők visszatekintést kapnak a kezdetektől 2012-ig a katonai ügyészség büntetőjogon kívüli feladataira, kiemelten az ügyészi törvényességi felügyeleti tevékenységre. A fogalmi és módszertani meghatározáson túl betekintést kaphatnak a vizsgálattal érintett területek, témák sokszínűségéről, szükséges mértékig az intézkedésre okot adó hiányosságokról, statisztikai adatokkal alátámasztva.

Tisztelettel várjuk az érdeklődőket!

Elérhető az MTA TK JTI Internetes Jogtudományi Enciklopédiája

Az MTA TK JTI tájékoztatására figyelemmel ez úton értesítjük a tisztelt tagtársakat és az érdeklődőket, hogy elindult az Internetes Jogtudományi Enciklopédia honlapja, amely a https://ijoten.hu/ címen elérhető.

A felület feltöltése folyamatos, így újabb és újabb szócikkeket találhat idővel az érdeklődő közönség, amelyek megalkotásához az MTA TK Jogtudományi Intézete a saját személyi állományán kívül a hazai jogtudomány számos művelőjét felkérte.

Közgyűlési beszámoló

Tisztelt Tagtársak!

Társaságunk az előzetesen megküldött meghívó szerint 2018. április 27-én 14:00-tól megtartotta közgyűlését, amely a megjelentek számára tekintettel nem volt határozatképes. Erre figyelemmel tisztelettel kérjük a tagtársakat, hogy az előzetesen 2018. május 11-én 14:00-ra azonos helyszínre összehívott közgyűlésen minél nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni.

A Társaság elnöksége a megjelent tagtársakkal előzetesen megvitatta a Közgyűlés napirendjét, valamint a Társaság előtt álló aktuális kérdéseket és a határozatképtelenség ellenére egy konstruktív diskurzus alakult ki a megjelentek közül. Ennek fókuszában különösen a Társaság aktivitásának növelése, valamint az ez évre tervezett workshopok álltak, amelyek sorát a jelenlévők több témajavaslattal gazdagították.

A megjelent Tagtársak részvételét az Elnökség ez úton is köszöni, valamint május 11-én tisztelettel várja a Tagtársakat az ismétlő közgyűlés megtartásakor.

Közgyűlési Meghívó

Tisztelt Tagtárs!

A Társaság elnöksége az Alapszabály 18.) pontja alapján közgyűlést hívott össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Közgyűlés helye: Központi Nyomozó Főügyészség díszterme, Budapest, Könyves Kálmán krt. 38. fszt.

Ideje: 2018. április 27., 14 órai kezdettel.

Amennyiben fenti időpontban a közgyűlésen a rendes tagság 50 %-a + 1 fő egyidejűleg nem jelenik meg, abban az esetben a megismételt közgyűlésre, változatlan helyszín mellett 2018. május 11-én 14 órai kezdettel kerül sor. Felhívom a figyelmet, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlés napirendje:

1.)    Elnöki beszámoló (dr. Kádár Pál)
2.)    Felügyelő bizottsági jelentés (dr. Ettig Antal)
3.)    Pénzügyi beszámoló és a költségvetési terv elfogadása (Sáradi Gyöngyi)
4.)    2018. évi kutatási terv (dr. Farkas Ádám)
5.)    2018. évi HM támogatás felhasználása (dr. Kádár Pál)
6.)    HVK Tudományos Kutatóműhellyel együttműködési megállapodás (Dr. Kádár Pál)
7.)    Beszámoló a 2017. évi tagsági változásokról, megemlékezés elhunyt tagtársakról
(dr. Csiha Gábor)
8.)     Alapszabály módosítása (dr. Bögöly Gyula)
9.)    A Felügyelő Bizottság tagjainak választása (dr. Csiha Gábor)
10.)       Elnökségi tag választása (dr. Csiha Gábor)

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől, illetve közzétételétől számított 3 napon belül a társaság tagja az elnökségnél kezdeményezheti a napirend kiegészítését, annak indokolásával.

Budapest, 2018. április 18.

Dr. Kádár Pál dandártábornok sk.
a társaság elnöke

A honvédelem és a Honvédség irányításának kérdései címmel tartott Társaságunk sikeres megbeszélést

2018. március 23-án a Központi Nyomozó Főügyészség Tanácstermében tartott sikeres workshopot Társaságunk a honvédelem és a Honvédség irányításának kérdéseiről.

A rendezvényen az érdeklődő Tagtársakon túl részt vett a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára, a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának és Védelmi Igazgatási Főosztályának főosztályvezetői, a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség képviselője, valamint a Magyar Hadtudományi Társaság képviselője is.

1

Az élénk és konstruktív eszmecsere megnyitásaként a megjelentek három rövid előadást hallgathattak meg a téma egyes részterületeiről. Dr. Molnár Ferenc PhD ezredes úr, a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztályának főosztályvezető-helyettese a civil-katonai kapcsolatok és a civil kontroll fejlődésének vázlatáról, újabb irányairól és kérdéseiről osztotta meg gondolatait. Ezt követően dr. Farkas Ádám főhadnagy, Társaságunk elnökségi tagja, a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának tisztje és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszékének egyetemi tanársegédje a honvédelem irányításának közjogi rendszeréről és egyes kérdéseiről, átgondolandó elemeiről vázolt vitaindító nézeteket. Az előző két előadást kiteljesítve, dr. Kádár Pál PhD dandártábornok úr, Társaságunk elnöke, a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője a Honvédelmi Minisztérium mint irányító szerv 1989-től kezdődő jelentősebb szervezetváltozásait és az integrált minisztériumi modell kialakulásának történetiségét és kortárs helyzetét tekintette át. Continue reading

Állami kitüntetésben részesült Társaságunk Elnöke

Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország honvédelemért felelős miniszterétől és a Honvéd Vezérkar főnökétől vehette át Társaságunk Elnöke, dr. Kádár Pál PhD dandártábornok úr a köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Katonai Tagozatát.

Tábornok úr az állami kitüntetést a minisztérium közigazgatási képviselete és a Katasztrófavédelmi Rendszer ágazati irányításával összefüggő feladatok ellátása területén végzett eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként kapta meg. További munkájához jó erőt, egészséget, további sikereket kívánunk.

KP_állami kitüntetés