Tanulmánykötet a védelemszabályozás előtt álló kortárs kihívásokról

Társaságunk elnökségi tagjának, dr. Farkas Ádámnak a szerkesztésében megjelent a “Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági kihívások erőterében”, amely több tagtársunk és más kutatók tanulmányait egybefűzve vizsgálja a védelemszabályozás előtt álló hazai és nemzetközi kihívásokat. A kötet a képre kattintva letölthető.

Elérhető Kassai László ny. ezredes szakmai anyaga a Vélemények a katonai jog világából c. sorozatban

Az október 26-án megrendezett workshoppal összefüggésben elérhető dr. Kassai László ny. ezredes úr A katonai szolgálati fegyelmi jog főbb vonásai” című munkája a Vélemények a katonai jog világából c. sorozat idei negyedik számaként.

Ezredes úr szakmai álláspontja a címre kattintva, vagy a menüből elérhető.

Nemzetközi büntetőjogi tárgyú konferencia

Tisztelt Tagtársak! Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének alábbi konferenciájára hívjuk fel a szíves figyelmüket:

A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás kihívásai

2018. október 18.
Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny, fszt. 25.)

10.00 – 11.30 Megnyitó, I. Panel

Kovács Péter: Miért nincs kihirdetve a Római Statútum?
Béres Nóra: A Nemzetközi Büntetőbíróság és Afrika: hogyan tovább?
Csapó Zsuzsanna: Állam- és kormányfői immunitás versus hivatali minőség irrelevanciájának elve a felelősségre vonáskor. Az Afrikai Unió kezdeményezése tanácsadó vélemény kérésére a Nemzetközi Bíróságtól

11.30 – 11.45 Kávészünet

11.45 – 13.15 II. Panel

Hoffmann Tamás: Az agresszió bűncselekménye – nemzetközi jogi és politikai dilemmák
Pászka Imre Ágoston: Veszélyes vizeken – avagy a délkelet-ázsiai kalózkodás
Kirs Eszter: Bíróság vagy politikai eszköz? Az ICTY profilja Bosznia-Hercegovina megosztott társadalmi környezetében

13.15 – 14.30 Ebédszünet

14.30 – 16.00 III. Panel

Lattmann Tamás: Egy pillanatfelvétel utóélete: a Nemzetközi Büntetőbíróság működésével kapcsolatos korai kérdések, és azóta szerzett tapasztalatok. Sötétebb lett a kép, vagy csak színesebb?
Ádány Tamás Vince: The Prosecutor v. the State? Az ICC és a szuverenitás kora XXI. századi változásai
Kovács Péter: A Nemzetközi Büntetőbíróság működése a gyakorlatban (Q&A)

Meghívó workshopra

Tisztelt Tagtársak! Tisztelt Érdeklődők

Társaságunk 2018. október 26-án 14 órától a Központi Nyomozó Főügyészség tanácskozótermében( Bp. VIII. Könyves Kálmán krt. 38) a katonákkal szembeni fegyelmi eljárások gyakorlati kérdéseiről újabb munkaelőadást szervez, melynek felkért előadói dr. Kassai László ny.ezds úr és dr. Marschalek Gábor ezds úr lesz. Kérjük, hogy részvételi szándékukról a Csiha.Gabor@mku.hu e-mail címre szíveskedjenek okt.19-ig tájékoztatást küldeni Társaságunk titkárának.

A rendezvényen való részvétel díjtalan.

Honvédelmi jogi tanulmánykötet jelent meg Tagtársaink közreműködésével a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

A Dialóg Campus kiadó gondozásában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem finanszírozásában jelent meg Farkas Ádám szerkesztésében “A honvédelem jogának elméleti, történeti és kortárs kérdései” című tanulmánykötet.

A kötet kutatók, oktatók, gyakorlati szakemberek bevonásával vizsgálja a honvédelmi szabályozás számos kulcskérdését, melyek egyenként és egységként is jelentős gondolati alapot adhatnak a kortárs jogalkotási kihívások kezeléséhez.

A kötet a képre kattintva elérhető.

FÁ_Honv_jog_kerd_borito

Honvédelmi és katonai jogi bibliográfia jelent meg a Bibliotheca Juris Militaris sorozat második köteteként

Kelemen Roland tagtársunk munkája nyomán hiánypótló bibliográfiát jelentet meg Társaságunk a Bibliotheca Juris Militaris sorozat második köteteként.

A Bibliographia Iuris Militaris című kötet célja a polgári korszak honvédelmi és katonai jogi irodalmának áttekintése és ezzel a további kutatások támogatása, elősegítése. A kötet több mint száz oldal terjedelemben egy bevezető tanulmánnyal együtt igyekszik támogatást nyújtani mindazoknak, akik az érintett jogterületek iránt érdeklődnek, illetve e területek kapcsán kívánnak kutatásokat végezni. Természetesen a munka teljes bizonyossággal nem tekinthető teljesnek, így ez úton is kérjük a Tisztelt Olvasókat, Érdeklődőket, Kutatókat, hogy a kötetből esetlegesen hiányzó források adatairól tájékoztassák a kötet összeállítóját.

A kötet a képre kattintva letölthető.

Borito_Kelemen_Roland_Bibliographia_Iuris_Militaris

Elismerésben részesültek Társaságunk tagjai

A honvédelemért felelős miniszter államalapításunk ünnepe alkalmából 2018. augusztus 17-én Dr. Zséli János tagtársunknak a honvédelemért kitüntető cím babérkoszorúval ékesített fokozata, Dr. Keszely László ezredes tagtársunknak pedig a szolgálati érdemjel babérkoszorúval ékesített arany fokozata elismerést adományozta. Tagtársainknak ez úton gratulálunk a kitüntetéseikhez, további munkájukhoz pedig jó erőt, egészséget kívánunk!

tun_8060

Megjelent a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2018/1. száma

Örömmel értesítjük a Tagtársakat és a Tisztelt Olvasókat, hogy megjelent a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2018. évi 1. lapszáma, amelynek több tanulmányát is a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszékének munkatársai jegyeznek reményeink szerint egy gyümölcsöző együttműködés kezdeteként Társaságunk és az NKE HHK között. A lapszám az alábbi képre kattintva letölthető, vagy elérhető a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle menüpont alatt.

Borító_2018_1

Megjelent a Bibliotheca Juris Militaris sorozat első kötete

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2018-2019-re meghatározott kutatási tervének megfelelően megjelent a hosszabb kutatási eredményeket közlő Bibliotheca Juris Militaris sorozat első kiadványa. A sorozat célja, hogy a Társasághoz tagjai által végzett kutatások terjedelmesebb eredményeinek engedjen szerkesztett formában teret. A megjelenés elsősorban elektronikusan történik, de a források függvényében az egyes kiadványok kis példányszámban nyomdai úton is előállításra kerülnek.

Az első kötet Farkas Ádám – A totalitás kora? című munkája, amely az alábbi képre kattintva letölthető.

A sorozat következő számai már előkészítés alatt állnak, így az első kötet elméleti-rendszertani megközelítése után a Tisztelt Érdeklődők a drónok alkalmazásának kérdéseivel, illetve a nemzetközi jog és az autonóm fegyverrendszerek kapcsolatának egyes vonatkozásaival is rövidesen megismerkedhetnek.