Workshop a honvédelem vezetéséről és irányításáról

Tisztelt érdeklődők!

Társaságunk a 2018-as évre elfogadott kutatási terve alapján szükségesnek tartja egy workshop összehívását, amelynek témája a Magyar Honvédség irányításának és felső szintű vezetésének rendszerszintű kérdései.

Társaságunk a workshopon való részvételre felkérte a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség, a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztály és a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztály, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, a Magyar Hadtudományi Társaság, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar vezetőit, illetve az általuk kijelölt szakértőket is.

A workshop célja, hogy a Honvédség vezetése és irányítása kapcsán lényegében 1989-ben kialakított, majd a Honvéd Vezérkar integrálásával módosított, de sarokpontjaiban megtartott koncepcióját helyezze a szakmai, tudományos diskurzus fókuszába. Reményeink szerint a workshop a téma áttekintésén túl a három rövid vitaindító előadással és az azokat követő eszmecserével a jövőbeni kutatások, együttműködések előirányzását is szolgálhatja e területen a HM-MH szakmai szervei, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Magyar Hadtudományi Társaság, valamint Társaságunk között.

A workshop megtartására 2018. március 23-án 13:30 és 16:00 között kerülne sor a Központi Nyomozó Főügyészségen (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 38.).

Társaságunk elnöksége ez úton kéri a tisztelt érdeklődőket, hogy részvételi szándékukról nevük és személyi igazolványuk számának egyidejű megküldésével elektronikus úton legkésőbb 2018. március 16-ig visszajelezni szíveskedjenek dr. Farkas Ádámnak a dradamfarkas@gmail.com e-mail címre. A regisztrációkat Társaságunk visszaigazolja és a helyszín befogadókészségére figyelemmel jelezni fogja, hogy hány fő részvétele lehetséges a workshopon.

Tisztelettel:
dr. Kádár Pál PhD dandártábornok, elnök, sk.

Megjelent: Kelemen Roland – MILITARY JURISDICTION IN HUNGARY AT THE TIME OF THE DUALISM (1867-1918)

Társaságunk kiadásában angol nyelven is elérhetővé váltak Kelemen Roland dualizmus kori katonai igazságszolgáltatással kapcsolatos kutatásainak eredményei. Ezzel a hazai tekintetben történő hiánypótló és mélyreható kutatások elvégzését követően arra is lehetőséget teremtett, hogy a téma, illetve hazánk történeti fejlődése iránt érdeklődők más országokból is megismerhessék a hazai jogtörténet eme sajátos szeletét.

A kötet a képre kattintva letölthető.

Megjelent: Corpus Juris Militaris Hungarici II.

Dr. Farkas Ádám főhadnagy és dr. Kelemen Roland szerkesztésében és Társaságunk kiadásában megjelent a Corpus Juris Militaris Hungarici II. kötete, amely Magyarország katonai védelmét érintően adja közre az 1867 és 1919 között jelentősebbnek ítélt törvényeket. A jogforrás válogatás elsődleges célja egy helyen, egy sorozatban közölni a magyar törvénytárból a katonai védelmet meghatározó jelentősebb törvényeket és ezzel hosszú távon megalapozni a katonai tárgyú jogforrások válogatott közlését, egy erre irányuló adatbázis kialakítását és végső soron a hazai katonai jog történetével foglalkozó kutatások támogatását.