Elhunyt Társaságunk Tiszteletbeli Elnöke

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Dr. Kovács Tamás nyugalmazott legfőbb ügyész április 26-án, életének 79. évében, elhunyt. 

Dr. Kovács Tamást 1968-ban nevezték ki katonai ügyésszé a Szegedi Katonai Ügyészséghez. 1983-ban a Katonai Főügyészség főügyészségi ügyésze, majd 1986-ban a Budapesti Katonai Ügyészség vezető ügyésze, míg 1989-ben a Katonai Főügyészség főosztályvezető ügyésze lett. 1990-től 2006 októberéig a legfőbb ügyész helyettese és katonai főügyész volt, vezérőrnagyi, majd 1994-től altábornagyi rangban.

Az Országgyűlés 2006 október 9-én legfőbb ügyésszé választotta, amely posztot a hetvenedik életévéig, 2010 december 13-áig töltötte be.

Nyugállományba vonulása után az Országos Kriminológiai Intézet igazgatói szakmai főtanácsadója volt. 1998-ban a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntette ki. Dr. Kovács Tamás – több külföldi díjazása mellett – a legmagasabb jogászi és katonai elismeréseket – Kozma Sándor díj, Finkey Ferenc díj, Hunyadi János díj, Szalay László emlékérem, “Pro Facultate” érdemérem, “A jog szolgálatában” kitüntető cím – is kiérdemelte.

Dr. Kovács Tamás nyugalmazott legfőbb ügyészt az ügyészi szervezet a saját halottjának tekinti.

(A közlemény forrása: http://ugyeszseg.hu/elhunyt-dr-kovacs-tamas-nyugalmazott-legfobb-ugyesz/)

Közgyűlési meghívó

Tisztelt Tagtársam!

A Társaság Alapszabálya 17. pontja alapján értesítem, hogy 2020.február 21-én 14.30 órai kezdettel beszámoló közgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrinyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „ A” épület VIII. emeleti Bolyai-terem (1101. Bp. X. ker. Hungária krt.9-11.)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult rendes tag megjelent. ( Alapszabály 19. pont) Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen, 2020.február 28-án 14.30 órai kezdettel kerül megtartásra, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. (Alapszabály 20. pont)

Kérem, hogy postafordultával, elektronikus úton (csiha.gabor@mku.hu) értesítse a Társaság titkárát, amennyiben a közgyűlésen meg kíván jelenni.

A közgyűlésen a Társaság tisztviselőinek a megjelenése kötelező.

Javasolt napirendi pontok:

1./ Elnöki beszámoló a Társaság 2019. évi tevékenységéről. (Dr. Kádár Pál PhD)
2./ Titkári beszámoló a 2019. évről. (Dr. Csiha Gábor)
3./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának beszámolója a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról. (Dr. Sáradi Gyöngyi)
4./ A FEB elnökének jelentése a Társaság 2019. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről. (Dr. Mészáros László)
5./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának előterjesztése a Társaság 2020. évi költségvetéséről. (Dr. Sáradi Gyöngyi)
6./ Az elnökség honvédelmi jogi és igazgatási kutatásokért, valamint a katonai jogi kutatásokért felelős tagjainak beszámolója a Társaság 2019. évi kutatási tervének megvalósulásáról. (Dr. Farkas Ádám PhD, Dr. Fejes Erik)
7./ Az elnökség szakmai kapcsolatokért felelős tagjának 2019. évi beszámolója. (Dr. Bögöly Gyula)
8./ Előterjesztés a Társaság 2020. évi kutatási tervéről, pénzdíjas tudományos pályázat meghirdetéséről és főbb rendezvényeiről. (Dr. Kádár Pál PhD)
9./ A Katonai Jogi és Hadijogi Szemle főszerkesztőjének tájékoztatója a 2019 év szerkesztőségi tevékenységéről. (Dr. Hautzinger Zoltán PhD)
10./ Tagfelvétel, tagsági viszony megszüntetése és egyebek. (Dr. Csiha Gábor)
Kérem, hogy a Társaság közgyűlésén aktívan vegyen részt. A 2019. évtől hatályos 5.000.-Ft tagdíj a helyszínen az elnökség pénzügyekért felelős tagjánál befizethető. Az új egyesületi kitűző és egyéb ajándéktárgyak a helyszínen kerülnek kiosztásra.

Megjelenésére feltétlen számítok!
Budapest, 2020.február 03-án

Tisztelettel:
Dr. Kádár Pál PhD sk.
a Társaság elnöke