Különleges jogrendi tanulmánykötetet jelentetett meg Társaságunk

Társaságunk és különösen egyes kutató tagtársaink évek óta egyre több figyelmet szentelnek a védelem és biztonság erősítésének, illetve az ezzel összefüggő szabályozási és intézményi kérdéseknek, valamint ezek részeként a különleges jogrend témakörének. Az e témakörben keletkezett elméleti, történeti és rendszertani írásművek átdolgozott változataiból, továbbá új tanulmányokból áll a “Szkülla és Kharübdisz között” címet viselő, Dr. Farkas Ádám PhD százados úr és Dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd úr szerkesztésében megjelent tanulmánykötet, mely az alábbi képre kattintva letölthető.

Társaságunk álláspontja szerint a védelem és biztonság szabályozásának kérdéseire az eddigieknél jóval nagyobb figyelmet kell fordítani mind szakmai, mind tudományos, mind pedig döntéshozatali értelemben, mivel a szabályozást meghatározó technológiai, társadalmi és nemzetközi politikai környezet, továbbá az ezekből következő biztonsági erőtér is korszakos változáson ment keresztül ez elmúlt években, amihez csak rendszerszerű és széles spektrumú fejlesztésekkel, megújulással lehet felzárkózni. A védelem és biztonságszavatolás rendszerszerű megközelítésén belül ennek megfelelően a különleges jogrend kérdése is kulcsfontosságú, aminek az Alaptörvény néhány napja benyújtott kilencedik módosítása előtt a járvány miatti veszélyhelyzet, még korábban pedig Európa-szerte a terrortámadások adtak aktualitást. E témához jelen kötet, bízunk benne, hogy hasznos gondolatokkal tud csatlakozni és ezzel is inspirálni tudja a téma kapcsán a konstruktív diskurzust, mindvégig szem előtt tartva azt, hogy a különleges jogrendre nem különálló intézményként, hanem az állam védelmi és biztonsági feladatait és eszközrendszerét szabályozó rendelkezések rendszerének részeként javasolt tekintetni.

Az új típusú hadviseléssel kapcsolatos kérdésekről szóló tanulmánykötet jelent meg Társaságunk közreműködésével

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék, valamint a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság kezdeményezése alapján, a Honvédelmi Minisztérium támogatásával egy sokrétű tanulmánykötet jelent meg a Zrínyi Kiadó gondozásában, amely a 21. század változó hadviselési környezetének különféle kérdéseit helyezi jogi és intézményi megvilágításba.