A honvédelmi minisztérium új közigazgatási államtitkárával, Társaságunk elnökével készített interjút a honvedelem.hu

Május 22-én átvette kinevezését és letette hivatali esküjét a Honvédelmi Minisztérium új közigazgatási államtitkára, dr. Kádár Pál, aki ezt megelőzően a tárca tervezési és koordinációs főosztályát vezette dandártábornoki rendfokozatban. A hatáskörébe tartozó feladatokról és egyéb, a haderővel kapcsolatos aktualitásokról beszélgettünk vele.

kadar1.jpg

Mi volt az első gondolata, amikor megkapta a felkérést a közigazgatási államtitkári tisztségre?

Egyszerre éreztem nagyon nagy megtiszteltetésnek, illetve lehetőségnek és felelősségnek. Úgy érzem, ez a beosztás kiteljesíti mindazt, amire készültem, mióta 1986-ban elkezdtem a szakmai pályámat az egri Lenkey János Honvédkollégiumban. Megerősített és erősítsen meg másokat is, hogy az elvégzett munkának és a szakmaiságnak megvan a maga gyümölcse. Egy ilyen felkérés ugyanakkor nem egyedül az ember személyes teljesítményének szól, hanem az egész pályájának, illetve mindenkinek, aki valaha is segítette a munkáját. Tehát bőven benne van minden itt dolgozó kollégám, tanáraim, parancsnokaim tevékenysége is és az a hátország, amit a családom jelent. Magát a feladatot azonban elsődlegesen lehetőségként és felelősségként élem meg. Minden itt szolgáló közös felelőssége a honvédelem rendszerének erősítése – ebben jut most nekem az eddigieknél nagyobb rész. Continue reading

Emlékeztető: Nem rég megjelent közelmények honlapunkon

Honlapunkon az elmúlt időszakban az újabb és újabb hírek, valamint a workshopok és konferenciák összefoglalói mellett megjelent néhány közlemény is, amelyeket örömmel ajánlunk olvasásra a Tisztelt Látogatóknak!

Fontosnak tartjuk közölni, hogy már szerkesztés alatt áll a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2018/1. száma, amelyhez több tagtársunk egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszékének oktatójaként, kutatójaként küldte meg kéziratát.

Emellett örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Társaságunk keretében, illetve tagtársaink bevonásával több kutatóhelyen is folyamatos kutató munka zajlik, amelynek eredményeként a következő hónapokban több kötet megjelenése is tervezett, amelyeket itt is elérhetővé teszünk a megjelenést követően.

A nem rég megjelent közleményekből ez úton ajánljuk a következőket:

Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2017/1-2. szám

A Vélemények a katonai jog világából sorozatból:

2017/1. Kassai László: A katonai szolgálatról általában

2018/1. Farkas Ádám: Válogatás a Minisztertanács 1867 és 1944 közti jegyzőkönyveiből a honvédelmi és katonai tárgyú napirendekről

2018/2. Kovács István: A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai

2018/3. Farkas Ádám: Egy lehetséges séma Magyarország védelem-szabályozási és védelmi alkotmányos szemléletének megújításához

Meghívó: Totalitás és új típusú kihíávsok a 21. században

MEGHÍVÓ

Az államelmélet alapkérdései III.

Totalitás és új típusú kihívások a 21. században

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézete az Államelméleti alapkutatás 2016-2018 elnevezésű program keretében az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, az NKE Nemzetbiztonsági Intézet, valamint az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kutatóinak bevonásával Totalitás és új típusú biztonsági kihívások a 21. században címmel, Az államelmélet alapkérdései rendezvénysorozat keretében műhelykonferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény időpontja: 2018. június 7. 15:00 – 18:00

A rendezvény helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Oktatási épület, O-415-ös terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

PROGRAM

15:00 – 15:10 Farkas Ádám – Köszöntő
15:10 – 15:30 Cs. Kiss Lajos: Carl Schmitt totalitás-felfogása
15:30 – 15:50 Pongrácz Alex: Globalizáció és totalitás
15:50 – 16:10 Farkas Ádám: 21. század: A totalitás évszázada?
16:10 – 16:30 Simon László: A kiberpartizán és a kibertér totalitása
15:30 –15:50 Kelemen Roland: A kibertér fogalmának és jellemzőinek multidiszciplináris megközelítése
16:50 – 17:00  Szünet
17:00 – 18:00  Kérdések és válaszok: vita a 21. század és a totalitás viszonyáról

 

A teljes meghívó ide kattintva tölthető le.

A védelmi igazgatás aktualitásairól tanácskoztak

A honvédelemmel kapcsolatos jogi és igazgatási kutatások megújításának és élénkítésének szükségességéról is szó volt „A honvédelmi igazgatás rendszerének sajátosságai, különös tekintettel a védelmi igazgatással való kapcsolatára ” című KÖFOP pályázat zárórendezvényén, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusán.

Continue reading

Társaságunk elnökét nevezte ki a köztársasági elnök a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának

Áder János köztársasági elnök a mai napon az Országgyűlés épületében nevezte ki az új Kormány államtitkárait.

A ceremónia során a köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Társaságunk elnökét, Dr. Kádár Pált nevezte ki. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárának Németh Szilárdot, honvédelmi államtitkárának pedig Szabó Istvánt nevezte ki az államfő.

kadarpal.jpg

Társaságunk Elnökének és a ma kinevezett államtitkároknak munkájukhoz kitartást, erőt, egészséget kívánunk!

Újabb Workshopot rendez Társaságunk

Tisztelt Tagtársak! Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2018. június 1-jén 14:00-tól tartja soron következő workshopját a Központi Nyomozó Főügyészségen a Budapest Könyves Kálmán krt. 38. szám alatt.

A workshop témája: A katonai ügyész általános és törvényességi felügyeleti joga alkalmazásának tapasztalatai az állam fegyveres szervezeteinél (jogtörténeti aspektusból)

Előadók: dr.Ettig Antal nyá.ezds és dr.Szabó István nyá.r.alez. úrak.

A workshop vitaindító előadásaiban az érdeklődők visszatekintést kapnak a kezdetektől 2012-ig a katonai ügyészség büntetőjogon kívüli feladataira, kiemelten az ügyészi törvényességi felügyeleti tevékenységre. A fogalmi és módszertani meghatározáson túl betekintést kaphatnak a vizsgálattal érintett területek, témák sokszínűségéről, szükséges mértékig az intézkedésre okot adó hiányosságokról, statisztikai adatokkal alátámasztva.

Tisztelettel várjuk az érdeklődőket!

Elérhető az MTA TK JTI Internetes Jogtudományi Enciklopédiája

Az MTA TK JTI tájékoztatására figyelemmel ez úton értesítjük a tisztelt tagtársakat és az érdeklődőket, hogy elindult az Internetes Jogtudományi Enciklopédia honlapja, amely a https://ijoten.hu/ címen elérhető.

A felület feltöltése folyamatos, így újabb és újabb szócikkeket találhat idővel az érdeklődő közönség, amelyek megalkotásához az MTA TK Jogtudományi Intézete a saját személyi állományán kívül a hazai jogtudomány számos művelőjét felkérte.

Közgyűlési beszámoló

Tisztelt Tagtársak!

Társaságunk az előzetesen megküldött meghívó szerint 2018. április 27-én 14:00-tól megtartotta közgyűlését, amely a megjelentek számára tekintettel nem volt határozatképes. Erre figyelemmel tisztelettel kérjük a tagtársakat, hogy az előzetesen 2018. május 11-én 14:00-ra azonos helyszínre összehívott közgyűlésen minél nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni.

A Társaság elnöksége a megjelent tagtársakkal előzetesen megvitatta a Közgyűlés napirendjét, valamint a Társaság előtt álló aktuális kérdéseket és a határozatképtelenség ellenére egy konstruktív diskurzus alakult ki a megjelentek közül. Ennek fókuszában különösen a Társaság aktivitásának növelése, valamint az ez évre tervezett workshopok álltak, amelyek sorát a jelenlévők több témajavaslattal gazdagították.

A megjelent Tagtársak részvételét az Elnökség ez úton is köszöni, valamint május 11-én tisztelettel várja a Tagtársakat az ismétlő közgyűlés megtartásakor.